Psychológia a správanie v sebaobrane

Vzdelávanie zamerané na hĺbkové pochopenie konfliktov a problémových situácií s hrozbou násilia. Psychologická sebaobrana ako primárna a funkčná možnosť riešenia situačných hrozieb, využívajúc behaviorálne a komunikačné stratégie.

KALENDÁR UDALOSTÍ
Východiská:

Východiská:

V problémovej situácií s hrozbou násilia tvorí miera psychickej odolnosti v kombinácií s nevedomým / vedomým správaním faktor o sile 80 až 95 %, ktorý doslova rozhoduje o chode udalostí a celom ďalšom vývine tejto situácie.

Nepripravenosť, neznalosť a nevedomé chyby v správaní môžu ľahko vyústiť do spustenia a eskalácie násilia. Naopak poznanie psychologických a behaviorálnych princípov výrazne zvyšuje pravdepodobnosť de-eskalácie, odvrátenia, či dokonca kompletnej premeny problémovej situácie s hrozbou fyzického ohrozenia.
Takto

 1. poznanie štádií vývoja pred-konfliktnej fázy a následne použitie stratégií
 2. psychologickej a behaviorálnej sebaobrany (taktická komunikácia + strategické správanie) výrazne zvyšuje mieru pravdepodobnosti zvládnutia problémovej situácie.

Psychologická a behaviorálna sebaobrana je komplex "know - how"

Jednoduchá analógia: "Prevencia požiaru"

Jednoduchá analógia: "Prevencia požiaru"

Prečo je vôbec potrebné vzdelávať sa o pred-konfliktnej fáze a „psychologickej sebaobrane“?

Uvediem analogický príklad:
Ak sa stane, že nám začne iskriť alebo dymiť bežný elektrický spotrebič v našom byte, sme zvyknutí reagovať inštinktívne: urobíme okamžité prevenčné opatrenia na to, aby nevznikol oheň a nenasledoval ničivý požiar.

Pokiaľ sme bdelí a akcie schopný, je štandardne možné požiar v zárodku zastaviť. Pokiaľ však neurobíme nič, môže nám v byte vzniknúť oheň, ktorý už nebudeme mať pod kontrolou a bude mať ničivé dôsledky.

Eliminácia nebezpečenstva požiaru je naša automatická a prirodzená reakcia a väčšina ľudí požiarom prirodzene predchádza (prevencia), alebo zárodok požiaru dokáže okamžitou akciou eliminovať.

Dokážeme však analogicky myslieť, reagovať a konať aj v zárodku konfliktu či napadnutia? Ako eliminujeme zárodky násilia? Ako sme schopní jednať pri vznikajúcom ohrození?

Je potrebné pochopiť, že bojová sebaobrana je zo svojej podstaty posledná možnosť riešenia problémovej situácie. Nutnosti využitia bojovej sebaobrany predchádzajú:

 1. Poznanie zásad prevencie a prvotný mentálny „set up“
 2. Vhľad do situácie: „Ako čítať“ pred-konfliktnú fázu", teda poznanie princípov a doslova vzorcov, ktoré spusteniu násilia predchádzajú
 3. Komunikačná a behaviorálna sebaobrana: Taktická komunikácia a behaviorálne stratégie určené na riešenie problémových situácií a zárodkov násilia. Laicky povedané „psychologická sebaobrana“

Aktuálne udalosti:

2024

<small><h5>BRATISLAVA: Úvodné školenie do kurzu</h5></small><BR>Psychológia a správanie v sebaobrane<BR>

BRATISLAVA: Úvodné školenie do kurzu

Psychológia a správanie v sebaobrane

BRATISLAVA: 22. február 2024 (štvrtok)
BRATISLAVA: 19. marec 2024 (utorok)
Forma: Školenie
Rozsah: 3,5 hod.
Čas: 17.30 – 21.00

Cena: 59,00 €

Náplň školenia:
BLOK 1: Pred-konfliktná fáza: Ako „čítať“ problémové situácie (motivácie, vzorce správania, spúšťače..)
BLOK 2: Psychologická sebaobrana (úvod do témy): Techniky a stratégie riešenia konfliktov a hrozieb násilia

Lektor: Michal Horňáček (čítaj viac)

Prihlasovanie

<small><h5>KOŠICE: Kurz (prvé 2 bloky)</h5></small><BR>Psychológia a správanie v sebaobrane<BR>

KOŠICE: Kurz (prvé 2 bloky)

Psychológia a správanie v sebaobrane

KOŠICE: 23. marec 2024 (sobota)
Forma: Školenie
Rozsah: 7 hodín

Harmonogram:
Sobota: 09.00 – 12.00 (BLOK 1)
Sobota: 14.00 – 18.00 (BLOK 2)

Náplň školenia:
BLOK 1: Pred-konfliktná fáza: Ako „čítať“ problémové situácie (motivácie, vzorce správania, spúšťače..)
BLOK 2: Psychologická sebaobrana: Ako riešiť problémové situácie / Komunikačné techniky a behaviorálne stratégie určené na riešenie konfliktov a hrozieb násilia (kompletný blok)

Cena: 129,00 €
Predpredaj: 109,00 € (zvýhodnená cena platí do 29. februára)

Lektor: Michal Horňáček (čítaj viac)

Prihlasovanie

<small><h5>BRATISLAVA: Komplexný kurz s workshopom:</h5></small><BR>Psychológia a správanie v sebaobrane<BR>

BRATISLAVA: Komplexný kurz s workshopom:

Psychológia a správanie v sebaobrane

BRATISLAVA: 8–9 marec + 12–13 apríl 2024
Forma: Školenie + workshop
Náplň: 17 hodín
Limitovaná kapacita: 10 účastníkov
Cena: 299,00 €

Harmonogram: Školenie je rozdelené do 4 dní:
2× Piatok: 17.00 – 21.00 / 18.00 – 21.00
2× Sobota: začiatok od 09.00

Náplň školenia + workshopu:
BLOK 1: Pred-konfliktná fáza: Ako „čítať“ problémové situácie
BLOK 2: Psychologická sebaobrana (1): Behaviorálne a komunikačné techniky prevencie a zvládania hrozieb násilia
BLOK 3: Psychologická sebaobrana (2): situačná prax 1
BLOK 4: Psychologická sebaobrana (3): situačná prax 2
BLOK 5: Stresová reakcia v krízových situáciách

Prihlasovanie

Témy:

 • Analýza: „Čítanie“ a vhľad do pred-konfliktnej fázy
 • Štádiá vývoja problémovej situácie
 • Psychologické a behaviorálne vzorce bežiace na pozadí násilia a konfliktu
 • Stratégie a triky agresorov a ich rozpoznanie
 • Mentálne nastavenia a prevencia správania ako kľúč ku eliminácií spúšťačov násilia
 • Osobná a situačná bezpečnosť: Ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia násilím?
 • Ako vyhodnotiť pravdepodobnosti: zhodnotenie šancí a rizík

 

 • Behaviorálne a komunikačné techniky určené na riešenie problémových situácií s hrozbou násilia
 • „Reč tela“ a gestikulácia v problémových situáciách
 • Prípadové štúdie: analýzy a riešenia, učenie sa z reálnych situácií
 • Situačná prax: nácvik techník „psychologickej sebaobrany“ v rôznych situačných nastaveniach
 • Zodpovedanie otázok: Riešenie problémových situácii, ktoré kladú účastníci školenia

Prehľad školení 2024:

MestoTermínČasCenaPrihlasovanie

BRATISLAVA
BLOK 1

22. február 2024 (štvrtok)

Štvrtok: 17.30 – 21.00
(3,5 hod.)

59,00 €

Kúpiť lístok

BRATISLAVA
BLOK 1

19. marec 2024 (utorok)

Utorok: 17.30 – 21.00
(3,5 hod.)

59,00 €

Kúpiť lístok

KOŠICE
BLOK 1 + BLOK 2

23. marec 2024 (sobota)

Sobota: 09.00 – 18.00
(7 hod.)

129,00 €

Kúpiť lístok

BRATISLAVA
Komplexné školenie + workshop (BLOK 1–5)

8–9 marec 2024
12–13 apríl 2024

2 x Piatok: 17.00 – 21.00
2× Sobota: od 09.00
(17 hod.)

299,00 €

Kúpiť lístok

Psychológia a správanie v sebaobrane

Viac o téme:

Vzdelávanie v téme osobnej a situačnej bezpečnosti:

Je potrebné uvedomiť si, že (psychologická) hrozba a fyzické napadnutie ešte nie sú to isté. Vznikajúca konfliktná situácia je podobná „šachovej hre“, kde poznanie psychologických a behaviorálnych princípov môže meniť problémovú situáciu v prospech obrancu naozaj veľmi výrazne. Ku fyzickému napadnutiu nakoniec vôbec nemusí prísť.

V téme osobnej a situačnej bezpečnosti organizujeme školenia, workshopy a kurzy zamerané na hĺbkové pochopenie konfliktov, situačných hrozieb a problémových situácií s hrozbou násilia. Zameriavame sa na pochopenie vzorcov správania a analýzu okolností, ktoré konfliktné situácie a násilné správanie sprevádzajú.

Ponúkame riešenia vo forme „Psychologickej sebaobrany“, čo sú behaviorálne a komunikačné stratégie na elimináciu a manažment násilia. Získané vzdelanie a know-how zvyšujú pravdepodobnosť pre správne rozhodnutia a cielené obranné správanie v problémovej situácii.

Pre koho sú školenia určené?

Pre koho sú školenia určené?

Školenia sú odporúčané pre adeptov tréningov sebaobrany a bojových umení, ktorí získajú cenné vhľady a súvislosti v tejto problematike.

Školenia sú odporúčané aj pre verejnosť a laikov, so záujmom o nadobudnutie poznatkov a know-how v oblasti osobnej a situačnej bezpečnosti.

Prihláška na školenie / workshop

Vyplňte jednoduchý formulár, budeme Vás kontaktovať


Pred-konfliktná fáza a psychologická sebaobrana

Kľúčové "know how" v téme prevencie a eliminácie hrozieb násilia

2. Pred-konliktná fáza

Schopnosť analýzy:<br>Dokážete "čítať" problémovú situáciu?

Schopnosť analýzy:
Dokážete "čítať" problémovú situáciu?

V prvom rade si treba uvedomiť, že osoba, ktorá vytvára hrozbu (možný útočník) je tiež len človek. Z pohľadu osoby v defenzíve, je obranné správanie založené na viacerých pilieroch, ale primárnym a vôbec kľúčovým nástrojom je vhľad do situácie a okolností:
Dokážete prečítať motiváciu útočníka? Dokážete prečítať jeho zámery? Dokážete odhadnúť sociálne pozadie, z ktorého útočník pochádza, a ktoré ho formovalo? Dokážete v jeho správaní prečítať psychologickú stratégiu napadnutia? (samozrejme aj útočník má stratégiu napadnutia, a to buď vedomú stratégiu alebo prejavenú jeho podvedomým správaním).

Ďalej, problémová situácia má niekoľko fáz svojho vývoja. Človek v pozícií obrancu môže túto fázovitosť a postupnosť vývoja využiť vo svoj prospech. Správanie sa a konanie v každej fáze bude zvyčajne odlišné. A môžeme pokračovať …

Nakoniec, je potrebné uvedomiť si, že aj „obranca“ je človek. Čím viac dokážete v problémovej situácií a v útočníkovi „čítať“, tým viacej riešení máte k dispozícií. Čím viacej faktorov dokážete rozpoznať, tým vyššia je šanca vyhnúť sa fyzickému konfliktu a napadnutiu.

3. Psychologická sebaobrana

Behaviorálne riešenia vs. bojová sebaobrana

Behaviorálne riešenia vs. bojová sebaobrana

Termín „sebaobrana“ je verejnosťou najčastejšie vnímaný ako fyzická bojová príprava určená na použitie obranných bojových techník v medziach nutnej obrany v situácií napadnutia.

Na druhej strane, oveľa menej sa dbá na dôkladné vzdelávanie v oblastiach psychológie konfliktov, poznania stratégií ich riešenia a hlavne na dôležitú prevenciu – teda vôbec na prvotné predchádzanie vzniku konfliktných situácií. Ak sa rozhodneme ísť hlbšie do témy, je potrebné uvedomiť si, že (psychologická) hrozba a fyzické napadnutie ešte nie sú to isté.

A práve poznanie a využitie behaviorálnych stratégií rieši fázu a okamihy pred fyzickým napadnutím. Spôsob komunikácie a správania sa tvorí rozhodujúci faktor, ktorý je zodpovedný za ďalší vývoj udalostí:

čo môže byť buď gradácia konfliktu do napadnutia, alebo naopak odvrátenie, zmiernenie, či dokonca „premena“ problémovej situácie.

Pokiaľ sa dostávame do situácie, ktorá nesie potenciál fyzického napadnutia, býva v 80 – 95 % prípadov prítomná možnosť odvrátenia a nekonfliktného riešenia. Z pohľadu „napadnutého“ či možnej „obete“ by mala byť práve prevencia konfliktu na prvom mieste.

Pravdou je, že v našej „socio-geografickej“ oblasti je veľkú väčšinu problémových situácií možné odvrátiť bez použitia fyzického násilia.

Chcete sa zúčastniť školenia?

Vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať

Referencie od účastníkov

Ďakujem za skvelé školenie obsahovo veľmi výživné, inštruktor s praxou a naozaj veľmi dôležitá súčasť – „case studies“. Veľmi profesionálne. Najlepšie, čo som za poslednú dobu stretla.

Sari. S.

Touto cestou by som sa rád poďakoval inštruktorovi Michalovi za super školenie na tému psychológia v sebaobrane, ktoré prekonalo moje očakávania a obohatilo ma o veľa nových informácií. Môžem odporučiť určite každému, koho zaujíma aplikovaná psychológia, sebaobrana, prevencia a riešenie konflik­tov.

Mgr. Radovan Korytár
Inštruktor akadémie sebaobrany OTUS

Seminár „Psychológia v sebaobrane“ mi otvoril nové pohľady na vec. Dal mi presne to, čo som očakával. Dostal som veľa inšpirácie pri rozvíjaní svojich schopností a mechanizmy, ktoré sme si povedali sa snažím aplikovať aj v iných ako konfliktných oblastiach.

Seminár mi otvoril ďalšie možnosti ako pracovať s ľuďmi a hlavne objasnil princípy na ktorých to funguje. Preberanie analýzy bolo nevyhnutné, aby sme pochopili princípy podľa ktorých sa dá jednať.

Tým, že sme mali možnosť vstupovať do diskusie, bol seminár dynamický a napriek tomu, že trval 6 hodín som sa ani raz nenudil. Najviac ma zaujali prípadové štúdie, kde sa na konkrétnych prípadoch preberali riešenia situácii. Je to skoro týždeň, čo seminár skončil a ja si stále vybavujem slová a situácie, ktoré boli na seminári preberané.

Juraj G.
Vedúci športového klubu

Rada by som sa spätne poďakovala za workshop „Sebaobrana a psychológia v sebaobrane“. Nikdy som si nemyslela , že prídem do takých situácii, ale vrátila som sa z dovolenky, kde som na workshop spomínala vo veľmi dobrom mene.
Zaujímavé, ako ta psychika funguje. Viac menej som sa vyhla 3 situáciám, ktoré vedeli prejsť do konfliktu. Niekde tam vzadu vyskočila „kontrolka“ a sama som sa čudovala, ako som reagovala a ako som to celé „uhrala“, takže ešte raz ďakujem za vedenie :)

Elena H.
Účastníčka semináru


Realizované školenia a workshopy:

Školenie:<BR>Psychologická sebaobrana<BR><small><h5>Behaviorálne a komunikačné metódy prevencie a zvládania hrozieb násilia</h5></small>

Školenie:
Psychologická sebaobrana
Behaviorálne a komunikačné metódy prevencie a zvládania hrozieb násilia

Miesto: Bratislava – centrum, Obchodná 3, Smart city HUB
Dátum: 7. December 2020 (pondelok)
Čas: 18.00 – 21.00 hod.

Prihlasovanie
1. Pred-konfliktná fáza:<BR><small><h5>Ako "čítať" problémové situácie</h5></small>

1. Pred-konfliktná fáza:
Ako "čítať" problémové situácie

Miesto: Bratislava – centrum, Obchodná 3, Smart city HUB
Dátum: 19. október 2020 (pondelok)
Čas: 18.00 – 21.00 hod.

ŠKOLENIE:<br>Psychológia a správanie v sebaobrane

ŠKOLENIE:
Psychológia a správanie v sebaobrane

Plná verzia školenia

Miesto: Bratislava – centrum, Obchodná 3
Dátum: 27 júl 2020, Pred-konfliktná fáza
Dátum: 29. júl 2020, Behaviorálne stratégie v sebaobrane
Čas: 17.00 – 21.00 hod.

Školenie je určené:
A. Pre verejnosť a laikov so záujmom o nadobudnutie poznatkov a know-how v oblasti osobnej a situačnej bezpečnosti.

B. Pre praktikov sebaobrany a bojových umení, ktorí získajú cenné vhľady a súvislosti v tejto problematike

ZOBRAZIŤ VIAC
PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE<BR/>V SEBAOBRANE:<BR/><BR/><small><h5>Bratislava: 8. Február 2020</h5></small>

PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE
V SEBAOBRANE:

Bratislava: 8. Február 2020

Celodenné školenie + workshop: zahrňuje všetky témy podrobne

Miesto: Bratislava – centrum, Obchodná 48
Dátum: 8. Február 2020
Čas: 09.00 – 17.00 (18.00) hod.

Požiar je múdre eliminovať v jeho zárodku, alebo sa postarať o to, aby vôbec nevznikol"" (Michal Horňáček)

Prihlasovanie
PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: B. Bystrica: 14. December 2019

PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: B. Bystrica: 14. December 2019

Celodňový seminár – zahrňuje všetky témy podrobne

Miesto: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Horná 95
Dátum: Sobota, 14. December, 10.00 – 18.00 hod.

Prihlasovanie
PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: Bratislava 30. November 2019

PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: Bratislava 30. November 2019

Celodňový seminár – zahrňuje všetky témy podrobne

Miesto: Bratislava – centrum, Obchodná 48
Dátum: Sobota, 30 November, 09.00 – 17.00 hod.

Prihlasovanie
PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: Bratislava, 25. september 2019

PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: Bratislava, 25. september 2019

Miesto: Bratislava centrum, Mickiewiczova 9
Čas: 17.00 – 21.00

Prihlasovanie
PSYCHOLOGIE V SEBEOBRANĚ: Praha 28. září 2019

PSYCHOLOGIE V SEBEOBRANĚ: Praha 28. září 2019

Datum: Sobota 28. září 2019
Čas: 10.00 – 18.00
Místo: Praha – Florenc, Křižíkova 27 (Animika)

Přihlašování
Prevencia násilia a riešenie konfliktov, Trnava

Prevencia násilia a riešenie konfliktov, Trnava

Miesto: Trnava, Mestská Radnica, Hlavná 1
Dátum: 17. Jún 2019
Čas: 17.00 – 21.00

Prihlasovanie
Psychológia v sebaobrane, Žilina

Psychológia v sebaobrane, Žilina

Miesto: Krajské kultúrne stredisko, Horný val 20
Dátum: 23. Máj 2019
Čas: 17.00 – 21.00

Prihlasovanie
PSYCHOLOGIE V SEBEOBRANĚ: Praha 14-15 květen 2019

PSYCHOLOGIE V SEBEOBRANĚ: Praha 14-15 květen 2019

Místo: Praha – Florenc, Křižíkova 27 (Animika)
Datum: 14–15 květen 2019
Čas: 18.00 – 21.00

Přihlašování
Psychológia v sebaobrane

Psychológia v sebaobrane

Miesto: Trnava, Trhová 1/A (Vallis)
Dátum: 17. Apríl 2019
Čas: 17.00 – 21.00

Prihlasovanie
PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: <br/>Prevencia a riešenie konfliktov

PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE:
Prevencia a riešenie konfliktov

Miesto: Bratislava centrum, MKC, Školská 14
Dátum: 15. Apríl 2019 / Čas: 17.00 – 21.00

Prihlasovanie
Psychológia v sebaobrane: Prevencia a riešenie konfliktov

Psychológia v sebaobrane: Prevencia a riešenie konfliktov

Miesto: Akadémia policajného zboru, Bratislava
Dátum: 9. Marec 2019
Čas: Sobota: 10.00 – 13.00

Seminár je realizovaný v spolupráci s Defence drill 52

Prihlasovanie
Bratislava: 9. február 2019

Bratislava: 9. február 2019

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Prihlasovanie
Banská Bystrica: 9. Marec 2019

Banská Bystrica: 9. Marec 2019

Miesto: Banská Bystrica, Rudohorská 33, priestory BIC
Čas: Sobota: 10.00 – 17.30

Prihlasovanie
Bratislava: 9. február 2019

Bratislava: 9. február 2019

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Prihlasovanie
Bratislava: 1. December 2018

Bratislava: 1. December 2018

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Prihlasovanie
Banská Bystrica<br/> 24. November 2018

Banská Bystrica
24. November 2018

Miesto: Rudohorská 33, priestory BIC, Banská Bystrica
Čas: Sobota: 10.00 – 17.30

Prihlasovanie
Bratislava: 20. Október 2018

Bratislava: 20. Október 2018

Kde: Bratislava – centrum, MKC, Školská 14
Čas: Sobota: 09.00 – 16.00 (17.00)

Prihlasovanie

Chcete sa zúčastniť školenia?

Vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk