Psychológia a správanie v sebaobrane

Psychika, správanie a komunikácia tvoria vo vznikajúcej problémovej situácii faktor o sile až 80% - 95%, ktorý doslova rozhoduje o chode a vývine ďalších udalostí. Nepripravenosť, neznalosť a nevedomé chyby v správaní môžu ľahko vyústiť do spustenia a eskalácie násilia. Naopak poznanie psychologických a behaviorálnych mechanizmov výrazne zvyšuje pravdepodobnosť “odvrátenia, zmiernenia či dokonca kompletnej premeny" problémovej situácie s potenciálom fyzického ohrozenia. Semináre a workshopy zamerané na prevenciu násilia a behaviorálne stratégie riešenia konfliktov.

KALENDÁR UDALOSTÍ

Základ pre "Osobnú a situačnú bezpečnosť"

Prijmite pozvanie ne školenie:

PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE<BR/>V SEBAOBRANE:<BR/><BR/><small><h5>Bratislava: 27+29 Júl 2020</h5></small>

PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE
V SEBAOBRANE:

Bratislava: 27+29 Júl 2020

Plná verzia školenia v 2 termínoch:

Miesto: Bratislava – centrum, Obchodná 3
Dátum: 27. júl 2020, Pred-konfliktná fáza
Dátum: 29. júl 2020, Behaviorálne stratégie v sebaobrane
Čas: 17.00 – 21.00 hod.

Cena: 80,00 € / osoba / celé školenie
Predaj: 10 lístkov

Požiar je múdre eliminovať v jeho zárodku, alebo sa postarať o to, aby vôbec nevznikol"" (Michal Horňáček)

Prihlasovanie

Kľúčové "know how" v téme prevencie a riešenia problémových situácií a násilia

Pre koho je školenie určené?

Pre koho je školenie určené?

Školenie je odporúčané pre adeptov tréningov sebaobrany a bojových umení, ktorí získajú cenné vhľady a súvislosti v tejto problematike.

Školenie je odporúčané aj pre verejnosť a laikov, so záujmom o nadobudnutie poznatkov a know-how v oblasti osobnej a situačnej bezpečnosti.

Trvanie: Plná verzia školenia 6 – 8 hod. Skrátená verzia 4 hod.

Témy:

 1. Analýza: „Čítanie“ pred-konfliktnej fázy a vývin problémovej situácie
 2. Psychologické a behaviorálne mechanizmy bežiace na pozadí násilia a konfliktu
 3. Stresová reakcia a jej regulácia v záťažových situáciách
 4. Syntéza: Ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia násilím
 5. Taktické správanie a behaviorálne metódy riešenia problémových situácií a konfliktov
 6. Osobná a situačná bezpečnosť

Získajte vhľady a súvislosti:

 • Čo je potrebné brať na zreteľ pri vznikajúcom ohrození / konflikte
 • Ako rozpoznať stratégie a triky agresora
 • Ako vyhodnotiť pravdepodobnosti: zhodnotenie šancí a rizík
 • Ako funguje naše podvedomie a mentálne nastavenie
 • Akú rolu zohráva „reč tela“ a gestikulácia v problémových situáciach
 • Kedy je sebaobrana nevyhnutná
 • Učenie sa z reálnych prípadových štúdií

Psychologická obrana je komplex "know - how"

Pred-konfliktná fáza a behaviorálne riešenia:

Analógia: Ako sa chránime a ako konáme

Analógia: Ako sa chránime a ako konáme

Prečo je vôbec potrebné vzdelávať sa o pred-konfliktnej fáze a o behaviorálnych riešeniach konfliktov?

Uvediem analogický príklad:
Ak sa stane, že nám začne iskriť alebo dymiť bežný elektrický spotrebič v našom byte, sme zvyknutí reagovať inštinktívne: urobíme okamžité prevenčné opatrenia na to, aby nevznikol oheň a nenasledoval ničivý požiar. Pokiaľ sme bdelí a akcie schopný, je štandardne možné požiar v zárodku zastaviť. Pokiaľ však neurobíme nič, môže nám v byte vzniknúť oheň, ktorý už nebudeme mať pod kontrolou a bude mať ničivé dôsledky.

Eliminácia nebezpečenstva požiaru je naša automatická a prirodzená reakcia a väčšina ľudí požiarom prirodzene predchádza (prevencia), alebo zárodok požiaru dokáže okamžitou akciou eliminovať.

Dokážeme však analogicky myslieť, reagovať a konať aj v zárodku konfliktu či napadnutia? Ako eliminujeme zárodky násilia? Ako sme schopní jednať pri vznikajúcom ohrození?

Je potrebné pochopiť, že bojová sebaobrana je zo svojej podstaty posledná možnosť riešenia problémovej situácie. Nutnosti využitia bojovej sebaobrany predchádzajú:

1. Poznanie zásad prevencie a prvotný mentálny „set up“
2. Analýza, teda „čítanie“ pred-konfliktnej fázy
3. Taktické správanie a behaviorálne metódy riešenia problémových situácií a zárodkov násilia, či laicky povedané „psychologická sebaobrana“

Dokážete "čítať" problémovú situáciu?

Dokážete "čítať" problémovú situáciu?

V prvom rade si treba uvedomiť, že osoba, ktorá vytvára hrozbu (možný útočník) je tiež len človek. Z pohľadu osoby v defenzíve, je obranné správanie založené na viacerých pilieroch, ale primárnym a vôbec kľúčovým nástrojom je vhľad do situácie a okolností:

Dokážete prečítať motiváciu útočníka? Dokážete prečítať jeho zámery? Dokážete odhadnúť sociálne pozadie, z ktorého útočník pochádza, a ktoré ho formovalo? Dokážete v jeho správaní prečítať psychologickú stratégiu napadnutia? (samozrejme aj útočník má stratégiu napadnutia, a to buď vedomú stratégiu alebo prejavenú jeho podvedomým správaním).

Ďalej, problémová situácia má niekoľko fáz svojho vývoja. Človek v pozícií obrancu môže túto fázovitosť a postupnosť vývoja využiť vo svoj prospech. Správanie sa a konanie v každej fáze bude zvyčajne odlišné. A môžeme pokračovať …

Nakoniec, je potrebné uvedomiť si, že aj „obranca“ je človek. Čím viac dokážete v problémovej situácií a v útočníkovi „čítať“, tým viacej riešení máte k dispozícií. Čím viacej faktorov dokážete rozpoznať, tým vyššia je šanca vyhnúť sa fyzickému konfliktu a napadnutiu.

Behaviorálne riešenia vs. bojová sebaobrana

Behaviorálne riešenia vs. bojová sebaobrana

Termín „sebaobrana“ je verejnosťou najčastejšie vnímaný ako fyzická bojová príprava určená na použitie obranných bojových techník v medziach nutnej obrany v situácií napadnutia.

Na druhej strane, oveľa menej sa dbá na dôkladné vzdelávanie v oblastiach psychológie konfliktov, poznania stratégií ich riešenia a hlavne na dôležitú prevenciu – teda vôbec na prvotné predchádzanie vzniku konfliktných situácií. Ak sa rozhodneme ísť hlbšie do témy, je potrebné uvedomiť si, že (psychologická) hrozba a fyzické napadnutie ešte nie sú to isté.

A práve poznanie a využitie behaviorálnych stratégií rieši fázu a okamihy pred fyzickým napadnutím. Spôsob komunikácie a správania sa tvorí rozhodujúci faktor, ktorý je zodpovedný za ďalší vývoj udalostí: čo môže byť buď gradácia konfliktu do napadnutia, alebo naopak odvrátenie, zmiernenie, či dokonca „premena“ problémovej situácie.

Pokiaľ sa dostávame do situácie, ktorá nesie potenciál fyzického napadnutia, býva v 80 – 95 % prípadov prítomná možnosť odvrátenia a nekonfliktného riešenia. Z pohľadu „napadnutého“ či možnej „obete“ by mala byť práve prevencia konfliktu na prvom mieste.

Pravdou je, že v našej „socio-geografickej“ oblasti je veľkú väčšinu problémových situácií možné odvrátiť bez použitia fyzického násilia.

Chcete sa zúčastniť workshopu / semináru?

Vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať

Tematické okruhy semináru:

Podrobne

1. Psychológia problémových situácií

1. Psychológia problémových situácií

 • Kľúčová úloha analýzy
 • Východiská rolí „ohrozovateľ“ vs. napadnutý
 • Faktory „kde – kedy“ a „prečo“
 • Psychologické podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia
 • Môže byť „obeť“ zodpovedná za vlastné nešťastie?
 • Zhodnotenie rizík a možností
2. Prevencia a riešenie konfliktov

2. Prevencia a riešenie konfliktov

 • Taktické správanie sa a behaviorálne princípy ako prevencia vzniku konfliktov
 • Komunikácia a jednanie
 • Dôležitá rola „reči tela“ a gestikulácie v problémových situáciách
 • Behaviorálne stratégie riešenia konfliktov / odvrátenie napadnutia
 • Taktické správanie sa (už priamo) v konfliktnej situácií
 • „Psychická obrana“
3. Stresová reakcia

3. Stresová reakcia

 • Psychológia a fyziológia a stresovej reakcie
 • Prepojenie: „Telo – Dych – Psychika“
 • Emócie: „Dobrý sluha, zlý pán“
 • Stresové princípy: „Bojuj alebo uteč“ a „zmrznutie“
 • Zvládanie stresu a seba-regulácia: ako regulovať stresovú reakciu vlastného tela a psychiky vo vypätých situáciách. Teória + prax
4. Prepojenie na sebaobranu

4. Prepojenie na sebaobranu

 • Psychológia v napadnutí a sebaobrane
 • Zhodnotenie situácie a analýza rizík vzhľadom na nutnosť použitia fyzickej sebaobrany
 • Taktické správanie sa už v samotnom napadnutí
 • Vybrané obranné prostriedky
5. Prípadové štúdie

5. Prípadové štúdie

 • „Storytelling:“ Reálne príklady problémových a konfliktných situácií a ich riešenia
 • Príklady správnych rozhodnutí a príklady chybného správania
 • Aplikácia know-how v simulovaných scenároch
6. Napadnutie zvieraťom

6. Napadnutie zvieraťom

 • Východiská obrany pri napadnutí zvieraťom
 • Dôraz na situácie: ohrozenie a útok psa

Referencie:

Psychológia v sebaobrane

Školenie 15. Apríl 2019:
Ďakujem za skvelý seminár, obsahovo veľmi výživný, inštruktor s praxou a naozaj veľmi dôležitá súčasť – „case studies“. Veľmi profesionálne. Najlepšie, čo som za poslednú dobu stretla.

Sari. S.

Psychológia v sebaobrane

Školenie 1. December 2018:
Touto cestou by som sa rád poďakoval inštruktorovi Michalovi za super seminár na tému psychológia v sebaobrane, ktorý prekonal moje očakávania a obohatil ma o veľa nových informácií. Môžem odporučiť určite každému, koho zaujíma aplikovaná psychológia, sebaobrana, prevencia a riešenie konflik­tov.

Mgr. Radovan Korytár
Inštruktor akadémie sebaobrany OTUS

Psychológia v sebaobrane

Školenie 1. December 2018:
Seminár „Psychológia v sebaobrane“ mi otvoril nové pohľady na vec. Dal mi presne to, čo som očakával. Dostal som veľa inšpirácie pri rozvíjaní svojich schopností a mechanizmy, ktoré sme si povedali sa snažím aplikovať aj v iných ako konfliktných oblastiach.

Seminár mi otvoril ďalšie možnosti ako pracovať s ľuďmi a hlavne objasnil princípy na ktorých to funguje. Preberanie analýzy bolo nevyhnutné, aby sme pochopili princípy podľa ktorých sa dá jednať.

Tým, že sme mali možnosť vstupovať do diskusie, bol seminár dynamický a napriek tomu, že trval 6 hodín som sa ani raz nenudil. Najviac ma zaujali prípadové štúdie, kde sa na konkrétnych prípadoch preberali riešenia situácii. Je to skoro týždeň, čo seminár skončil a ja si stále vybavujem slová a situácie, ktoré boli na seminári preberané.

Juraj G.
Vedúci športového klubu

Workshop: Sebaobrana a psychológia v sebaobrane

Rada by som sa spätne poďakovala za workshop „Sebaobrana a psychológia v sebaobrane“. Nikdy som si nemyslela , že prídem do takých situácii, ale vrátila som sa z dovolenky, kde som na workshop spomínala vo veľmi dobrom mene.
Zaujímavé, ako ta psychika funguje. Viac menej som sa vyhla 3 situáciám, ktoré vedeli prejsť do konfliktu. Niekde tam vzadu vyskočila „kontrolka“ a sama som sa čudovala, ako som reagovala a ako som to celé „uhrala“, takže ešte raz ďakujem za vedenie :)

Elena H.
Účastníčka semináru


Realizované workshopy:

PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE<BR/>V SEBAOBRANE:<BR/><BR/><small><h5>Bratislava: 8. Február 2020</h5></small>

PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE
V SEBAOBRANE:

Bratislava: 8. Február 2020

Celodenné školenie + workshop: zahrňuje všetky témy podrobne

Miesto: Bratislava – centrum, Obchodná 48
Dátum: 8. Február 2020
Čas: 09.00 – 17.00 (18.00) hod.

Cena: 80,00 € / osoba

Požiar je múdre eliminovať v jeho zárodku, alebo sa postarať o to, aby vôbec nevznikol"" (Michal Horňáček)

Prihlasovanie
PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: B. Bystrica: 14. December 2019

PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: B. Bystrica: 14. December 2019

Celodňový seminár – zahrňuje všetky témy podrobne

Miesto: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Horná 95
Dátum: Sobota, 14. December, 10.00 – 18.00 hod.

Limitovaná kapacita školenia: 15 osôb
Cena: 80,00 € / osoba

Prihlasovanie
PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: Bratislava 30. November 2019

PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: Bratislava 30. November 2019

Celodňový seminár – zahrňuje všetky témy podrobne

Miesto: Bratislava – centrum, Obchodná 48
Dátum: Sobota, 30 November, 09.00 – 17.00 hod.

Cena: 80,00 € / osoba

Prihlasovanie
PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: Bratislava, 25. september 2019

PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: Bratislava, 25. september 2019

Miesto: Bratislava centrum, Mickiewiczova 9
Čas: 17.00 – 21.00

Cena: 59,00 € / osoba
Limitovaná kapacita: 15 miest

Prihlasovanie
PSYCHOLOGIE V SEBEOBRANĚ: Praha 28. září 2019

PSYCHOLOGIE V SEBEOBRANĚ: Praha 28. září 2019

Datum: Sobota 28. září 2019
Čas: 10.00 – 18.00
Místo: Praha – Florenc, Křižíkova 27 (Animika)

Cena: 2300 KČ / osoba
Předprodej: 1950 KČ (max. 7 míst v předprodeji)

Limitovaná kapacita: 15 míst

Přihlašování
Prevencia násilia a riešenie konfliktov, Trnava

Prevencia násilia a riešenie konfliktov, Trnava

Miesto: Trnava, Mestská Radnica, Hlavná 1
Dátum: 17. Jún 2019
Čas: 17.00 – 21.00

Cena: 49,00 € / osoba
Limitovaná kapacita: 15 miest

Prihlasovanie
Psychológia v sebaobrane, Žilina

Psychológia v sebaobrane, Žilina

Miesto: Krajské kultúrne stredisko, Horný val 20
Dátum: 23. Máj 2019
Čas: 17.00 – 21.00

Cena: 49,00 € / osoba
Limitovaná kapacita: 15 osôb

Prihlasovanie
PSYCHOLOGIE V SEBEOBRANĚ: Praha 14-15 květen 2019

PSYCHOLOGIE V SEBEOBRANĚ: Praha 14-15 květen 2019

Místo: Praha – Florenc, Křižíkova 27 (Animika)
Datum: 14–15 květen 2019
Čas: 18.00 – 21.00

Cena: 2400 KČ / osoba

Limitovaná kapacita: 18 míst

Přihlašování
Psychológia v sebaobrane

Psychológia v sebaobrane

Miesto: Trnava, Trhová 1/A (Vallis)
Dátum: 17. Apríl 2019
Čas: 17.00 – 21.00

Cena: 49,00 € / osoba
Limitovaná kapacita: 15 miest

Prihlasovanie
PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE: <br/>Prevencia a riešenie konfliktov

PSYCHOLÓGIA V SEBAOBRANE:
Prevencia a riešenie konfliktov

Miesto: Bratislava centrum, MKC, Školská 14
Dátum: 15. Apríl 2019 / Čas: 17.00 – 21.00
Cena: 49,00 € / osoba

Limitovaná kapacita: 15 osôb (0 voľných miest)

Prihlasovanie
Psychológia v sebaobrane: Prevencia a riešenie konfliktov

Psychológia v sebaobrane: Prevencia a riešenie konfliktov

Miesto: Akadémia policajného zboru, Bratislava
Dátum: 9. Marec 2019
Čas: Sobota: 10.00 – 13.00
Cena: 69 € / osoba
Seminár je realizovaný v spolupráci s Defence drill 52

Prihlasovanie
Bratislava: 9. február 2019

Bratislava: 9. február 2019

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Cena:
69,00 € / osoba
Skupinové vstupné: 50,00 € / osoba (platí pri kúpe min. 3 lístkov)

Celodňový seminár – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Banská Bystrica: 9. Marec 2019

Banská Bystrica: 9. Marec 2019

Miesto: Banská Bystrica, Rudohorská 33, priestory BIC
Čas: Sobota: 10.00 – 17.30
Cena: 69,00 € / osoba

Celodňový workhsop – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Bratislava: 9. február 2019

Bratislava: 9. február 2019

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Cena:
69,00 € / osoba
Skupinové vstupné: 50,00 € / osoba (platí pri kúpe min. 3 lístkov)

Celodňový seminár – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Bratislava: 1. December 2018

Bratislava: 1. December 2018

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Cena: 69,00 € / osoba
Skupinové vstupné: 50,00 € / osoba (platí pri kúpe min. 3 lístkov)

Celodňový workhsop – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Banská Bystrica<br/> 24. November 2018

Banská Bystrica
24. November 2018

Miesto: Rudohorská 33, priestory BIC, Banská Bystrica
Čas: Sobota: 10.00 – 17.30
Cena: 69,00 € / osoba
159,00 € (zakúpenie 3 vstupov)

Celodňový workhsop – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Bratislava: 20. Október 2018

Bratislava: 20. Október 2018

Kde: Bratislava – centrum, MKC, Školská 14
Čas: Sobota: 09.00 – 16.00 (17.00)
Cena: 69,00 €
159,00 € (zakúpenie 3 vstupov)

Prihlasovanie

Chcete sa zúčastniť workshopu / semináru?

Vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk