SEBAOBRANA 1

Systematická a zrozumiteľná výuka prispôsobená pre začiatočníkov. Tréningy sú rozdelené do cvičebných celkov, ktoré zahrňujú jednoduché a zároveň funkčné princípy základnej sebaobrany použiteľné v najčastejších situáciách ohrozenia: zdrapenia, držania, a údery spredu, a tiež chytenia, držania a škrtenia odzadu.

KALENDÁR UDALOSTÍ

Systém SEBAOBRANA 1

Jarný kurz: September - Október 2022

SEBAOBRANA 1:<br/>Jesenný kurz 2022, Bratislava

SEBAOBRANA 1:
Jesenný kurz 2022, Bratislava

Trvanie kurzu: 26. September – 26. Október 2022
(Slovak + English / kurz v slovenskom a anglickom jazyku)

Tréningy:
Pondelok: 19.00 – 20.30 hod.
Streda: 19.00 – 20.30 hod.

Kde: Bratislava – centrum
Náplň kurzu: 10 lekcií (1,5 hodiny)

Cena kurzu: 90,00 €

Prihláška na kurz

Náplň kurzu:

A. Východiská:

 • Tréning kľúčových pohybových princípov
 • Telesné držanie a postoje v sebaobrane
 • Nácvik sily vychádzajúcej z kompaktnosti tela
 • Práca s priestorom
 • Telesná anatómia v sebaobrane (pre začiatočníkov)
 • Reálnosť sebaobrany s prihliadnutím na telesný vzrast obrancu a útočníka

B. Sebaobrana a technický drill:

 • Obrana proti úchopom a držaniam spredu
 • Obrana proti úderom z predných a bočných smerov
 • Použitie vyraďovacích techník / kontra-techník v sebaobrane
 • Obrana využívajúca zatlačenia a proti-útoky na vybrané citlivé a bolestivé body
 • Použitie predmetov bežnej potreby v sebaobrane (kľúče, pero..)

Poznámky:

 • Do kurzu je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom prihlasovacieho formuláru
 • Rezervácia úvodnej lekcie potrebná. Po jej absolvovaní sa môžete rozhodnúť prihlásiť na celý kurz záväzne. Na úvodnej lekcii odskúšate systém výuky a prístup inštruktora
 • Pre účastníkov kurzu ponúkame 20 € zľavu na školenie: „Psychológia a správanie v sebaobrane“
 • Termín školenia Október 2022

PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE V SEBAOBRANE: Viac o školení

Chcete sa prihlásiť na kurz?

Vyplňte jednoduchý formulár, budeme Vás čoskoro kontaktovať

Výber techník základnej sebaobrany zo systému SEBAOBRANA 1

Útočné vstupy sú vedené ako:

 • jednoručné úchopy za ruku
 • dvojručné úchopy za ruky
 • dvojručné zdrapenia a úchopy spredu (rôzne varianty vzdialeností, hybnosti tela, chytenie – nechytenie a pod.. )
 • vybrané úchopy zo zadu

Poznámky:

- Výukový systém SEBAOBRANA 1 je určený pre začiatočníkov. Čo to v tréningovej praxi a metodike znamená?
Že výuka musí byť jednoduchá a postupná, že musí byť vedená systematicky, a že musí pracovať s minimom pohybových princípov.
Okrem samotných techník musí výuka obsahovať aj výuku práce s telom, priestorom a rozvojom pohybových princípov ako takých.

- V rámci vysporiadania sa so situáciou ohrozenia – teda s fyzickým útokom praxujeme na začiatočníkoch len limitované množstvo pohybových princípov. Preto sa v tomto videu viditeľne opakujú aplikované kontra-techniky a pohybové princípy obrany. Základom pri výuke začiatočníkov nie je „100 pohybov sebaobrany“, ale „5 – 10“ pohybových princípov, ktoré sa snažíme včleniť do (vedomého) inštinktu a mentálno – pohybovej pamäte.

- Je potrebné pochopiť, že sebaobrana a zápasové metódy nie sú to isté. Sú to 2 odlišné výukové metodiky, kde by snaha inštruktora mala smerovať ku ich spojeniu: teda spojiť funkčnosť a „ideálnosť“ prevedenia techník zo sebaobrany a inštinkty a nepredvídateľnú povahu voľného zápasu.

Systém SEBAOBRANA 1

Popis kurzu

Výukový kurz v systéme SEBAOBRANA 1 je určený pre ľudí, ktorí sa so sebaobranou či bojovými umeniami doposiaľ nestretli.
Systematická a veľmi zrozumiteľná výuka je prispôsobená práve začiatočníkom. Výuka je logicky rozdelená do cvičebných celkov, ktoré zahrňujú jednoduché a funkčné princípy základnej sebaobrany v najčastejších situáciách ohrozenia. Kurzy pozostávajú z rozmedzia 15 – 20 lekcií technickej sebaobrany a dôležitej samostatnej prednáškovej časti a workshopu „Psychológia a správanie v sebaobrane“. Výuka takto zahrňuje nielen fyzickú bojovú prípravu – sebaobranu, ale aj dôležitý aspekt sebaobrany „psychológiu a behavioralistiku“. Tréningy sú určené pre mužov aj ženy.

Cieľom tréningov je vytvoriť funkčné a kvalitné základy inštinktívnych / vedomých reakcií obrancu na najčastejšie spôsoby napadnutia. Rovnako je cieľom kurzu oboznámiť účastníkov s dôležitým „know-how“, ktoré zahŕňa psychológiu, stratégie riešenia problémových situácii a prevenciu konfliktov.

SYSTÉM SEBAOBRANA 1:<br/>Pravidelné tréningy sebaobrany

SYSTÉM SEBAOBRANA 1:
Pravidelné tréningy sebaobrany

Východiská:

 • Tréning kľúčových pohybových princípov v sebaobrane
 • Práca s priestorom
 • Telesné držanie a telesné postavenie v sebaobrane

Sebaobrana:

 • Obrana proti úchopom a držaniam spredu
 • Obrana proti úderom
 • Vyslobodzovacie techniky proti zovretiam a držaniam od zadu
 • Vyslobodzovacie techniky proti škrteniam
 • Použitie vyraďovacích techník / kontra-techník v sebaobrane
 • Telesná anatómia v sebaobrane
 • Obrana využívajúca zatlačenia a útoky na vybrané citlivé a bolestivé body
 • Použitie predmetov bežnej potreby v sebaobrane (kľúče, pero..)
 • Reálna sebaobrana s prihliadnutím na telesný vzrast obrancu a útočníka
PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE V SEBAOBRANE:<br/>Celodňové školenie + workshop

PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE V SEBAOBRANE:
Celodňové školenie + workshop

Tematické okruhy:

 1. Analýza: „Čítanie“ pred-konfliktnej fázy a vývin problémovej situácie
 2. Psychologické a behaviorálne mechanizmy bežiace na pozadí násilia a konfliktu
 3. Stresová reakcia a jej regulácia v záťažových situáciách
 4. Syntéza: Ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia násilím
 5. Taktické správanie a behaviorálne metódy riešenia problémových situácií a konfliktov
 6. Osobná a situačná bezpečnosť

Celodňové školenie + workshop: zahrňuje všetky témy podrobne

Čítaj viac o workshope

Kde trénujeme:

Bratislava - Údernícka 7, Petržalka


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk