Systém SEBAOBRANA 1

Systematická a zrozumiteľná výuka prispôsobená práve pre začiatočníkov. Tréningy sú rozdelené do cvičebných celkov, ktoré zahrňujú jednoduché a zároveň funkčné princípy základnej sebaobrany použiteľné v najčastejších situáciách ohrozenia - zdrapenia, držania, údery, chytenia a škrtenia odzadu. Súčasťou kurzu je seminár "Psychológia v sebaobrane: ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia". Tréningy sú určené pre mužov i ženy.

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS

Systém SEBAOBRANA 1: Kurz základnej sebaobrany

Výukový kurz v systéme SEBAOBRANA 1 je určený pre ľudí, ktorí sa so sebaobranou či bojovými umeniami doposiaľ nestretli.
Systematická a veľmi zrozumiteľná výuka je prispôsobená práve začiatočníkom. Výuka je logicky rozdelená do cvičebných celkov, ktoré zahrňujú jednoduché a funkčné princípy základnej sebaobrany v najčastejších situáciách ohrozenia. Kurzy pozostávajú z rozmedzia 15 – 20 lekcií technickej sebaobrany a dôležitej samostatnej prednáškovej časti a workshopu „Psychológia problémových situácií, prevencia a riešenie konfliktov“. Systém takto zahrňuje jednak fyzickú sebaobranu a jednak dôležitú „psychológiu“. Tréningy sú určené pre mužov aj ženy.

Systém SEBAOBRANA 1:<br/>Technická sebaobrana

Systém SEBAOBRANA 1:
Technická sebaobrana

Východiská:

 • Tréning kľúčových pohybových princípov v sebaobrane
 • Práca s priestorom
 • Telesné držanie a telesné postavenie v sebaobrane

Sebaobrana:

 • Obrana proti úchopom a držaniam spredu
 • Obrana proti úderom
 • Vyslobodzovacie techniky proti zovretiam a držaniam od zadu
 • Vyslobodzovacie techniky proti škrteniam
 • Použitie vyraďovacích techník / kontra-techník v sebaobrane
 • Telesná anatómia v sebaobrane
 • Obrana využívajúca zatlačenia a útoky na vybrané citlivé a bolestivé body
 • Vybrané pákové techniky a znehybnenia
 • Použitie predmetov bežnej potreby v sebaobrane (kľúče, pero..)
 • Reálna sebaobrana s prihliadnutím na telesný vzrast obrancu a útočníka
Psychológia v sebaobrane:<br/>prevencia a riešenie konfliktov (workshop)

Psychológia v sebaobrane:
prevencia a riešenie konfliktov (workshop)

 • Analýza problémovej situácie
 • Podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia
 • Stresová reakcia: Psychika a fyziológia
 • Seba-regulácia vo vypätých situáciach: teória + prax
 • Základy správania sa v situácii ohrozenia: „Reč tela“, komunikácia a jednanie
 • Racionálne jednanie vs. inštinkt a intuícia
 • Prevencia konfliktu
 • Stratégie riešenia konfliktov, de-eskalácia konfliktu
 • Nutná sebaobrana verzus „bezkonfliktné riešenie konfliktu.“

Prepojenie na sebaobranu:

 • Prepojenie nadobudnutého know-how s oblasťou sebaobrany
 • Zhodnotenie situácie a analýza rizík vzhľadom na nutnosť použitia fyzickej sebaobrany
 • Modelové situácie a scenáre

Cieľom výuky je vytvoriť funkčné a kvalitné základy inštinktívnych / vedomých reakcií obrancu na najčastejšie spôsoby napadnutia. Rovnako je cieľom kurzu oboznámiť účastníkov s dôležitým „know-how“, ktoré zahŕňa psychológiu, stratégie riešenia problémových situácii a prevenciu konfliktov.

AKTUÁLNE KURZY:

24. september – 26. november 2018

SEBAOBRANA 1:<br/> Jesenný kurz 2018, Bratislava

SEBAOBRANA 1:
Jesenný kurz 2018, Bratislava

Trvanie kurzu: 24. September – 26. November 2018

Tréningy:
Pondelok: 17.30 – 19.00 hod.
Štvrtok: 17.30 – 19.00 hod.

Kde: Bratislava – centrum, Gymnázium Grösslingová 18

Náplň kurzu:
A. Tréningy: 18 lekcií (1,5 hodiny)
B. Workshop: Psychológia v sebaobrane – prevencia a riešenie konfliktov (6 – 8 hodín)

Cena kurzu: 179 € dospelí / 149 € študenti

PRIHLASOVANIE..

Poznámky:

 • Tento kurz bude vedený v slovenskom / anglickom jazyku
 • Úvodná otvorená hodina bude 24. Septembra 17.30 – 19.00. Úvodná lekcia bude prierezom kurzu
 • Do kurzu je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom prihlasovacieho formuláru (rezervácia miesta v kurze)

 

 • Vaša prvá lekcia je otvorená. Je možné odskúšať systém výuky a prístup inštruktora
 • Pokiaľ sa rozhodnete prihlásiť na celý kurz, platbu je potrebné zrealizovať do 2 pracovných dní
 • V cene kurzovného je zahrnutý workshop: „Psychológia v sebaobrane. Prevencia a riešenie konfliktov“ (v hodnote 69 €).

Chcete sa prihlásiť na kurz?

Vyplňte jednoduchý formulár, budeme Vás čoskoro kontaktovať

Kde trénujeme:

Bratislava - centrum, ŠD Svoradov, Svoradova 13


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Mgr. Michal Horňáček, 2018