Rozvojové tréningy

Podporné a rozvojové tréningy ku tréningom bojových umení a ku tréningom sebaobrany sú dôležitou, dokonca nevyhnutnou súčasťou dlhodobého a zdravého rozvoja. V tréningovej praxi je dbané predovšetkým na rozvoj a vhľad do esenciálneho prepojenia Telo+ Dych + Psychika. Prehlbovanie chápania tohto prepojenia prispieva ku správnej stabilite a držaniu tela, rovnako ako držaniu vnútorného postoja.

KALENDÁR UDALOSTÍ

Podporné a rozvojové tréningy pre bojové umenia a sebaobranu

Popis:

Popis:

Podporné a rozvojové tréningy ku tréningom bojových umení a ku tréningom sebaobrany sú dôležitou, dokonca nevyhnutnou súčasťou dlhodobého a zdravého rozvoja. 
V tréningovej praxi je dbané predovšetkým na rozvoj a vhľad do esenciálneho prepojenia TELO + DYCH + PSYCHIKA. Prehlbovanie chápania tohto prepojenia prispieva ku správnej stabilite a držaniu tela, rovnako ako držaniu vnútorného postoja.

Náplňou tréningov je syntéza poznatkov:

1)  Tradičné aspekty bojových umení
2)  Anatómia a fyziológia človeka
3a) Práca s pozornosťou, mentálnou sférou a psychikou
3b) Pozornosť rozvíjajúce a pozornosť regulujúce techniky
4) Polarity, práca s kontrastom
5) Qi gong a Yoga

Tréningy sú odporúčané ako podporná a rozvojová tréningová prax pre bojové umenia a sebaobranu.


ROZVOJOVÉ TRÉNINGY:

Čas: Pondelok 20.30 – 21.30
Miesto:   Bratislava – Centrum
Prihlasovanie: Pre externých účastníkov je potrebné vyplniť prihlasovací formulár nižšie

TELO - DYCH - PSYCHIKA

Obsahom tréningov sú rozvojové cvičenia zamerané na prepojenie 3 aspektov. Výber tém:

Telo:

 • Uzemnenie: Uzemnenie postoja a psychiky, vytvorenie silnej pozície
 • Ťažisko: Ťažisko a práca s ťažiskom
 • Držanie tela: Stabilita, uzemnenie a držanie chrbtice ako východiská zdravého a silného držania (a bojových pozícií)
 • Kĺbové spoje:  Kĺby a pevnosť kĺbov / Ohybnosť a voľnosť kĺbov. Syntéza do kĺbovo – šľachovej sily alebo voľnosti pre bojové umenia
 • Kontrasty: Práca s kontrastami v pohybe, dôraz na pochopenie mäkkosti a tvrdosti, voľnosti a napätia, statiky a plynulosti
 • Kvality pohybu: voda, oheň, zem, vzduch
 • Sila: Ťažisková sila, šľachovo – kĺbová sila, svalová sila

Dych:

 • Anatómia a fyziológia
 • Pľúcne a bránicové dýchanie
 • Rozvoj dychových metód
 • Vedomé prepojenie dychu s telom, pohybom a psychikou
 • Automatizácia dychových vzorcov
 • Dych pre bojové umenia

Psychika a pozornosť:

 • Práca s pozornosťou a kognitívnou sférou
 • Koncentrácia vs. mindfulness – kontrast
 • „Mindfulness v bojových umeniach“
 • „Koncentrácia v bojových umeniach“
 • Seba-regulačné metódy a prax
 • Sprítomnenie pozornosti a vedomia v tele

Čo je kognícia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognition
Kognícia zahŕňa aspekty: pozornosť, myslenie, zmyslové vnímanie, mentálne nastavenia, „awareness“..

Ďalšie:

 • Základy qi gong – práca s vnútornou energiou
 • „Vnútorné  centrá“
 • Práca so stresom – Stresová reakcia tela a psychiky, regulácia a zvládanie stresu

Bránicové dýchanie

Vizualizácia mechanizmu dýchania


Organizátor tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk