Stresová reakcia v krízových situáciách

Vzdelávanie v téme stresová reakcia a jej regulácia: V živote niekedy čelíme situáciám, ktoré sú adekvátne (ale aj neadekvátne) vyhodnotené ako hrozby. Preberieme mechanizmus akútneho stresu, a najmä kompenzačné nástroje na reguláciu a prekonanie vysokej miery stresovej odpovede známej ako "freezing" - stresová paralýza.

KALENDÁR UDALOSTÍ

Čo sa deje keď čelíme hrozbe?

Prepracované školenia, praktické workshopy a online webináre v téme stresová reakcia tela / psychiky a jej regulácia. Pozrieme sa na stres a stresovú reakciu z evolučného hľadiska, naučíme sa ako reagujú rozličné telesné systémy a preberieme, ako je stresová reakcia v našom organizme spustená. Je stres zlý? Čo sa deje s telom trénovaných a odolných jedincov, a čo s telom menej odolných?

Ak pochopíme princíp a príčiny, prejdeme na praktické riešenia a regulácie: Ako pracovať s vysokou mierou stresu a negatívnymi javmi, ktoré ho môžu sprevádzať? Ukážeme si efektívny nástroj, ktorý sa Vám zíde vždy keď sa jedná o stres a jeho reguláciu: či už v miere každodenného stresu alebo pri krízových situáciách s rizikom ohrozenia zdravia alebo života.

Garantujeme kvalitu:
Medzi-odborová syntéza: Prednášateľ študoval fyziológiu a správanie s následnou praxou behaviorálnych neurovied na SAV. Hĺbkové teoretické pozadie je v súlade praktickými skúsenosťami a riešeniami. Je inštruktorom sebaobrany, čoho súčasťou je práve riešenie krízových situácii s hrozbou násilia a nevyhnutná samoregulácia stresu.

Čo je hrozba v kontexte stresovej reakcie?

Akákoľvek situácia, ktorú naša vlastná psychika subjektívne(!) vyhodnotí ako "hrozbu" (ohrozenie agresorom, meškanie do práce, štekot psa, strata batožiny, útok psa / zvieraťa, hádka v práci, strach z výšok, problém na križovatke, strach z úzkych priestorov.. ), čoho následkom v tele navodí stresovú odpoveď. Pozitívnu, alebo negatívnu.

Školenia / workshopy: Zvládanie stresu v krízových situáciách

A. Osobný kurz s lektorom:<small><h5>Ako zvládať stres v krízových situáciách</h5></small>

A. Osobný kurz s lektorom:
Ako zvládať stres v krízových situáciách

Miesto konania: Bratislava
Forma: Školenie + praktický workshop, osobná výuka s lektorom v malej skupine
Limitovaná kapacita: 10 účastníkov
Lektor: Mgr. Michal Horňáček

Dátum: 20. Január 2024, (sobota)
Čas: 10.00 – 14.30
Miesto: Bratislava

Cena : 89,00 €

Prihlasovanie

B. Online video kurz:<small><h5>Ovládni stres v krízových situáciách</h5></small>

B. Online video kurz:
Ovládni stres v krízových situáciách

Miesto konania: Online, kdekoľvek z pohodlia domova,
Jazyk: Slovenský jazyk
Forma: Kvalitne spracovaný online video kurz po obsahovej, odbornej a technicko-vizuálnej stránke
Trvanie: 1,5 hod.

Obsah:
Kurz je rozdelený do 2 samostatných čas­tí

 1. “Ako stres rozmýšľa?” Znalosti a východiská pre pochopenie stresovej reakcie
 2. Získanie kontroly nad stresom: Praktické metódy a cvičenia určené pre znovu-získanie kontroly nad stresom

Podrobný obsah a tematická náplň školenia je popísaná nižšie.

Cena kurzu: 59,00 €

Kúpiť online kurz

Čo sa naučíte v základnej časti?

Preberieme východiskové znalosti, ktoré tvoria základ pre pochopenie stresu v krízových situáciách. Získate vhľad „ako to celé funguje“.

1. Časť: Kľúčová teória a východiská

Východiská:

 1. Stresová reakcia vo vypätých situáciách a ohrození
 2. Aká je evolučná podstata stresovej reakcie?
 3. Ako je stresová reakcia v tele spustená?
 4. Ako to celé funguje? Neuro-hormonálna interakcia
 5. Ako reaguje naše telo počas krízovej situácie?

Negatívne stresové javy:

 1. Stresová paralýza: Telesné a psychologické „zamrznutie“
 2. Aká je súvislosť medzi stresom a kvalitou pozornosti?
 3. Trojuholník stresovej reakcie: Kľúčový nástroj pre samoreguláciu
 4. Stresová adaptácia a habituácia
 5. Tréning vs. realita: Ste na realitu hrozby dostatočne pripravený aj psychicky?

Uvedené okruhy sú podrobne popísané nižšie.

Čo sa naučíte v praktickej časti s lektorom?

Doplnkom je praktický workshop zameraný na samoreguláciu stresových javov. Vytvoríme viacero situácii, ktoré môžu indukovať negatívnu stresovú reakciu. Dôsledná práca so samoregulačným systémom. Uvedenie „trojuholníka stresovej reakcie“ – ako kľúčového nástroja do vedomého zažitia a každodennej alebo krízovej praxe. Efektívne a užitočné metódy.

Chcem sa prihlásiť na kurz / workshop s lektorom

Náhľad kurzu: Ovládni stres v krízových situáciách

Zaujal vás tento kurz?

Obsah základnej časti kurzov:

Základná časť kurzu s lektorom / online kurz

1. Stresová reakcia vo vypätých situáciách a ohrození

1. Stresová reakcia vo vypätých situáciách a ohrození

Krízové a problémové situácie rôzneho charakteru prinášajú psychickú a fyziologickú reakciu, ktorá je známa ako stresová odpoveď organizmu. Na jednej strane nás práve stres pripravuje na zvládnutie týchto situácii. Na druhej strane, ten istý stres so sebou môže niesť mnoho negatívnych a problémových javov.

V každom prípade, stres je neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Je našim priateľom alebo nepriateľom? Odpoveď je subjektívna pre každého z nás. Práve z tohto dôvodu Vás pozývame na získanie hĺbkových súvislostí v tejto téme.

2. Aká je evolučná podstata stresovej reakcie?

2. Aká je evolučná podstata stresovej reakcie?

Tak teda, je stres zlý? Prečo nám búši srdce, stúpa tlak, prečo sa nám rozšíria zreničky, a prečo sa v stresovej situácií deje mnoho ďalších psychických a telesných javov? Prečo niekedy necítime prasknutú kosť, ale uvedomíme si závažnosť zranenia až po hodine alebo na druhý deň ráno? A prečo môže u niektorých ľudí nastať stresová paralýza – „známy freezing“?

3. Ako je stresová reakcia v tele spustená?

3. Ako je stresová reakcia v tele spustená?

Poznatky o vnímaní, emóciách, mozgu. Ako je stresová reakcia spustená? Čo sa deje v mozgu? Prečo začne telo pracovať v stresovom móde? Aké sú ďalšie mechanizmy prenosu informácie? A prečo vôbec potrebujeme zodpovedať práve tieto otázky? Pretože vzdelanie je základom ku riešeniam.

4. Ako to celé funguje?<small><h5>Neuro-hormonálna interakcia</h5></small>

4. Ako to celé funguje?
Neuro-hormonálna interakcia

Po spustení stresovej reakcie v mozgu nasleduje sled konkrétnych dejov. Z fyziologického hľadiska je prenos informácií z mozgu do rozličných miest v našom tele komunikované tzv. neuro-hormonálnou interkaciou.

Ako telo dokáže efektívne spolupracovať? Určite ste počuli o aktivácií sympatického nervového systému a hormóne adrenalíne. Ale čo presne sa pri strese vlastne deje?

5. Ako reaguje naše telo počas krízovej situácie?

5. Ako reaguje naše telo počas krízovej situácie?

Pochopte najdôležitejšie aspekty a efekty stresovej odpovede organizmu vo fyziologickom systéme našeho tela. Geniálny a dokonalý mechanizmus prežitia, ktorý však (ešte stále) nesie „trójske kone“ a závažné „evolučné chyby“.

6. Stresová paralýza:<small><h5>Telesné a psychologické "zamrznutie"</h5></small>

6. Stresová paralýza:
Telesné a psychologické "zamrznutie"

Na krízové situácie reagujeme individuálne, keďže ako jednotlivci máme rozdielnu psychiku a pocitové zážitky z minulosti, ktoré sumárom formujú našu súčasnú reaktívnosť voči stresu.

U mnohých môžu nastať prejavy fyzického a psychického „freezingu“, kde vplyvom obrovského strachu, resp. emocionálnej náročnosti situácie môžu nastať extrémne negatívne prejavy, smerujúce ku „zamrznutiu“. Aké sú prejavy stresovej paralýzy a ako sa s nimi vysporiadať? Ako vôbec prekonať „zamrznutie“?

7. Aká je súvislosť medzi stresom a kvalitou pozornosti?

7. Aká je súvislosť medzi stresom a kvalitou pozornosti?

Aktivovaný sympatický nervový systém a vyplavený adrenalín spúšťajú v organizme sled dejov. Aký to má však dopad na naše vnímanie a pozornosť? Opätovná otázka: je stres zlý? Zostruje naše zmysly a vnímanie alebo ich naopak otupuje? Aký je súvis kvality pozornosti a „freezingu“?

8. Trojuholník stresovej reakcie<small><h5>Kľúčový nástroj pre samoreguláciu stresu</h5></small>

8. Trojuholník stresovej reakcie
Kľúčový nástroj pre samoreguláciu stresu

Jeden z najdôležitejších výstupov webináru. „Trojuholník stresovej reakcie“ je unikátny nástroj, ktorý je viac-úrovňovým kľúčom ku regulácii a prekonávaniu stresu.

Efektívne know-how, aplikovateľné od bežných negatívnych príznakov stresu až po vysoké stupne negatívnych stresových javov, ktoré smerujú ku stresovej paralýze. Výstup, ktorý je využiteľný denno-denne, rovnako ako pri skutočne krízových situáciách. Na webinári vám vysvetlíme interpretáciu a podrobnosti. Súvislosti hodné zlata.

9. Stresová adaptácia a habituácia

9. Stresová adaptácia a habituácia

Čo je privyknutie na stres a ako ho dosiahnuť?
Ďalší z hlavných výstupov webináru, rovnako s presahom do praxe a každodenného života. Pojem „habituácia“ je využvaný vo vedných disciplínach biológie a správania a v princípe hovorí o tom, že takmer na akýkoľvek stressor je možné si privyknúť a tým pádom znížiť vlastnú emocionálnu a fyziologickú reaktívnosť (v mnohých prípadoch nadmernú).

Akým spôsobom však dosiahneme privyknutie na vysokú mieru stresu? Aké sú metódy znižovania reaktívnosti na stres?

10. Tréning vs. realita: pohľad pre praktikov bojových umení<BR><small><h5><i>Ste na realitu hrozby dostatočne pripravený aj psychicky?</h5></small></i>

10. Tréning vs. realita: pohľad pre praktikov bojových umení
Ste na realitu hrozby dostatočne pripravený aj psychicky?

Tréning v známom a bezpečnom prostredí, aj keď v plnom nasadení, nie je to isté čo realita. Dokážeme rozlíšiť „tréningové sebavedomie“ a poznať skutočné reakcie vlastnej psychiky a tela v reálnych krízových situáciách? Ako reagujete na stres mimo komfortnej zóny / mimo tréningu?

Na tréningoch napriek tomu vieme stresovú reakciu simulovať a zvyšovať tým odolnosť psychiky a tela voči prekvapeniu a pôsobeniu negatívnych stresových javov. Ako si zvyšujete vlastnú psychickú odolnosť?

Zaujal vás tento kurz?

Ovládni stres v krízových situáciách

Chcete byť informovaný o našich aktivitách?

Informácia o GDPR

Stresová reakcia a jej regulácia

Súkromné konzultácie

B. Súkromné konzultácie a prax<small><h5>Stresová reakcia v krízových situáciách</h5></small>

B. Súkromné konzultácie a prax
Stresová reakcia v krízových situáciách

V prípade záujmu o individuálne konzultácie alebo o organizáciu školenia pre kolektív na mieru ma kontaktujte:

Mgr. Michal Horňáček
Mobil: +421 918 152 564
Email: michal@prodefense.sk

Kontaktujte ma

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk