SEBAOBRANA 2

Pokročilá výuka sebaobrany a bojových princípov, čoho cieľom je vytvoriť schopnosť adekvátnej sebaobrany resp. konania v situácii ohrozenia.

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS

SEBAOBRANA 2

Náplňou tréningov SEBAOBRANA 2 je stredne pokročilá výuka sebaobrany a bojových princípov, čoho cieľom je vytvoriť schopnosť adekvátnej sebaobrany resp. konania v situácii ohrozenia. Výuka prebieha formou pravidelných tréningov, kde systém výuky je nastavený tak, že počas obdobia 2 – 3 mesiacov sa v rámci sebaobrany a bojových princípov venujeme konkrétnej / špecifickej téme (napr. práca lakťov, pákové systémy, zápas na krátku alebo strednú vzdialenosť, boj proti nožu..) . Výuka je takto štrukturovaná do tematických celkov. SEBAOBRANA 2 je ďalej rozdelená na technickú časť a na zápasové metódy.

Súčasťou tréningov sú aj zdravotné cvičenia zamerané na aspekty Telo – Dych – Psychika, čoho cieľom je podpora telesného zdravia, vonkajšieho držania, vnútorného držania a psychiky. Tréningy sú otvorené pre absolventov základného kurzu SEBAOBRANA 1 a pre cvičencov s predošlou praxou bojových umení.

TRÉNINGY SEBAOBRANA 2, BRATISLAVA:

TRÉNINGY SEBAOBRANA 2, BRATISLAVA:

Čas:
Utorok: 17.30 – 19.30 hod.

Miesto:
Utorok: Bratislava – centrum, ŠD Svoradov, Svoradova 13

Mesačné členské: 36,00 €
Platba za 1 samostatný tréning: 11,00 €

Chcem sa prihlásiť..

Video:

Ukážka z tréningu SEBAOBRANA 2, máj 2016.
Mierne / stredne pokročilá skupina. Téma tréningu: 1) Rozvojové zápasové metódy, výuka bojových princípov na krátku a na strednú vzdialenosť. 2) Pákové systémy na lakeť.

Kde trénujeme:

Utorkové tréningy: Bratislava - centrum, ŠD Svoradov, Svoradova 13


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk