Workshopy a teambuildingy

Teambuilding v zameraní sebaobrana a psychológia konfliktov. Organizujeme kurzy, tréningy a vzdelávacie semináre po celom Slovensku i v zahraničí.

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS

Športové a vzdelávacie aktivity pre firmy

Prínosy pre kolektív:

Teambuilding 1. „Praktická sebaobrana (workshop)“ a vzdelávacie školenie 2. „Psychológia v sebaobrane: Ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia“ sú skupinové aktivity určené pre kolektívy. V ustálených skupinách sa prehĺbia vzťahy, mladé kolektívy budú mať možnosť spoznať sa bližšie, prekročiť štandardné hranice kolegiálnej formálnosti a zažiť spolu niečo hodnotné.

1. Praktická sebaobrana

Športovo-vzdelávací workshop sebaobrany

Športovo-vzdelávací workshop sebaobrany

Tréningový workshop určený pre firemné teambuildingy. Cieľom je predstaviť účastníkom základy sebaobrany a naučiť ich vybrané užitočné reakcie na konkrétne situácie ohrozenia. Do úvahy berieme aj strategické správanie a reč tela. Tréning je v zrozumiteľnej forme prispôsobený začiatočníkom a verejnosti.

Dĺžku workshopu je možné prispôsobiť požiadavkám klienta. Spravidla je možné rozdeliť ho do kratších časových úsekov vytvorením tréningových blokov (väčšie skupiny), alebo sa sústrediť na jednu skupinu a venovať sa vybranej tréningovej téme a nácviku techník sebaobrany dlhšie a viacej do hĺbky (menšie skupiny).

Prosím berte na vedomie, že nie je možné naučiť sa komplexnú sebaobranu za krátky čas a bez pravidelnej praxe. Workshop však môže byť napriek tomu veľmi prínosný, keďže účastníkom predstaví vybrané reakcie a priblíži pohľad na správanie sa problémových situáciách.

Úvod:

 • Základné princípy sebaobrany
 • Pohyb v sebaobrane a držanie tela
 • Sebaobrana a telesný vzrast
 • Základy strategického správania sa

Praktická sebaobrana:

 • Tréning obranných techník proti najčastejším typom napadnutia: úchopy, držania a údery
 • Tréning vyraďovacích techník a kontra-techník v sebaobrane
 • Zatlačenia na vybrané citlivé a bolestivé body + anatómia bodov
 • Použitie predmetov bežnej potreby pri sebaobrane (kľúče, telefón, pero..)

Teambuilding "Praktická sebaobrana"

Teambuilding bol realizovaný v spolupráci s agentúrou MAXMARR PLUS pre klienta O2 v areáli X-BIONIC® Sphere

2. Psychológia v sebaobrane

Odborné školenie / seminár:

Odborné školenie / seminár:

*Tematické okruhy: *

 • Analýza problémovej situácie
 • Zhodnotenie rizík a možností
 • Psychologické podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia

Stresová reakcia:

 • Fyziológia a psychológia stresovej reakcie
 • Ako zvládnuť stresovú reakciu vlastného tela a psychiky
 • Seba-regulácia vo vypätých situáciach
 • Psychika a vyrovnanie sa so situáciou ohrozenia

Prevencia násilia a riešenie konfliktov:

 • Základy taktického správania sa
 • „Reč tela“ a gestikulácia v problémovej situácii
 • Prevencia konfliktu / ako sa vyhnúť konfliktnej situácii
 • Racionálne jednanie vs. inštinkt a intuícia
 • Behaviorálne stratégie riešenia konfliktov

Referencie:

Workshop sebaobrany sme zaradili do programu teambuildingu, realizovanom pre nášho klienta. Prístup a schopnosti inštruktorov hodnotíme na vysokej úrovni, rovnako ako samotní účastníci teambuildingu. Sme veľmi radi, že sme nadviazali spoluprácu s Michalom Horňáčkom, ktorého profesionálny a odborný prístup radi využijeme aj v budúcnosti.

Základy sebaobrany, ktoré formou prednášky a nácviku predviedol pán Horňáček, boli vnímané veľmi pozitívne pracovníkmi našej spoločnosti , veľmi radi by si to znovu zopakovali..

Máte záujem o spoluprácu?

Kontaktujte nás:

Fotogaléria

Workshopy a teambuildingy

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk