Workshopy a teambuildingy

Teambuilding v zameraní sebaobrana a psychológia konfliktov. Organizujeme kurzy, tréningy a vzdelávacie semináre po celom Slovensku i v zahraničí.

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS

Vzdelávacie a teambuildingové aktivity pre firmy

Workshop: "Sebaobrana a psychológia problémových situácií"

Workshop: "Sebaobrana a psychológia problémových situácií"

Je praktický a vzdelávací workshop určený pre firmy a firemné teambuildingy. Účastníci sa naučia základy know-how v oblasti sebaobrany a preventívnej bezpečnosti. Systematická a veľmi zrozumiteľná výuka sleduje líniu výukového systému SEBAOBRANA 1 a je v zrozumiteľnej forme prispôsobená práve začiatočníkom a verejnosti.

Tento workshop nebude kondične ani silovo zameraný. Bude vedený výukovým spôsobom so zameraním na osvojenie si užitočného know-how v oblastiach základnej sebaobrany, psychológie problémových situácii a riešenia konfliktov.

Cieľom workshopu je predstaviť účastníkom základy sebaobrany a naučiť ich vybrané užitočné reakcie na možné situácie ohrozenia (resp. ich bezkonfliktné riešenie).


Workshop je zložený z 2 častí:

A. PRAKTICKÁ SEBAOBRANA - základy

A. PRAKTICKÁ SEBAOBRANA - základy

Tematické okruhy:

Základy:

 • Pohybové základy
 • Základné princípy sebaobrany
 • Sebaobrana a telesný vzrast

Praktická sebaobrana:

 • Výber obranných techník proti najčastejším typom napadnutia: úchopy, držania a údery
 • Vyraďovacie techniky a kontra-techniky v sebaobrane
 • Zatlačenia na vybrané citlivé a bolestivé body + anatómia bodov
 • Použitie predmetov bežnej potreby pri sebaobrane (kľúče, telefón, pero..)

Prosím berte na vedomie, že nie je možné naučiť sa komplexnú sebaobranu za krátky čas a bez pravidelnej praxe. Workshop však môže byť napriek tomu veľmi prínosný, keďže účastníkov naučí vybrané reakcie, a tiež im priblíži pohľad na analýzu problémových situácii.

B. PSYCHOLÓGIA PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ

B. PSYCHOLÓGIA PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ

Tematické okruhy:

Psychológia problémových situácií:

 • Analýza problémovej situácie
 • Zhodnotenie rizík a možností
 • Psychologické podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia

Stresová reakcia:

 • Fyziológia a psychológia stresovej reakcie
 • Ako zvládnuť stresovú reakciu vlastného tela a psychiky
 • Seba-regulácia vo vypätých situáciach
 • Psychika a vyrovnanie sa so situáciou ohrozenia

Prevencia a riešenie konfliktov:

 • Stratégie riešenia konfliktu / Základy taktického správania sa
 • Komunikácia a jednanie
 • Reč tela" a gestikulácia v problémovej situácii
 • Prevencia konfliktu / ako sa vyhnúť konfliktnej situáci
 • Racionálne jednanie vs. inštinkt a intuícia
 • „Psychická obrana“

Prínosy pre kolektív

Workshop „Sebaobrana a psychológie problémových situácii“ je teambuildingová skupinová aktivita určená pre kolektívy. V ustálených kolektívoch sa prehĺbia vzťahy, mladé kolektívy budú mať možnosť spoznať sa bližšie, prekročiť štandardné hranice kolegiálnej formálnosti a zažiť spolu niečo hodnotné.


Referencie:

EWOPHARMA

EWOPHARMA

Základy sebaobrany, ktoré formou prednášky a nácviku predviedol pán Horňáček, boli vnímané veľmi pozitívne pracovníkmi našej spoločnosti , veľmi radi by si to znovu zopakovali..

FALCK

FALCK

Workshop sebaobrany sme zaradili do programu teambuildingu, realizovanom pre nášho klienta. Prístup a schopnosti inštruktorov hodnotíme na vysokej úrovni, rovnako ako samotní účastníci teambuildingu. Sme veľmi radi, že sme nadviazali spoluprácu s Michalom Horňáčkom, ktorého profesionálny a odborný prístup radi využijeme aj v budúcnosti.


Máte záujem o spoluprácu s nami?

Kontaktujte nás:


Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk