Odborné školenia,
workshopy a teambuildingy

Sebaobrana, behavioralistika a psychológia konfliktov. Organizujeme tréningové workshopy a vzdelávacie školenia v téme "Osobná a situačná bezpečnosť" pre laické a odborné kolektívy na Slovensku i v zahraničí.

KALENDÁR UDALOSTÍ

Športové a vzdelávacie aktivity pre firmy:

1. Sebaobrana: Tréningový workshop alebo výukový kurz

Úvod do sebaobrany pre začiatočníkov / Alebo výuka na mieru pre špecifické potreby účastníkov

Varianty: <br/><small><h5>1. Úvod do sebaobrany<br/>2. Kurz sebaobrany formou blokovej výuky</h5></small>

Varianty:
1. Úvod do sebaobrany
2. Kurz sebaobrany formou blokovej výuky

 1. Jednorazový tréningový workshop určený pre firemné teambuildingy. Cieľom je predstaviť účastníkom základy sebaobrany a naučiť ich vybrané užitočné reakcie na konkrétne situácie ohrozenia. Ozrejmíme potrebu strategického správania a reči tela. Tréning je v zrozumiteľnej forme prispôsobený začiatočníkom a verejnosti.
 2. Pravidelná bloková výuka pre kolektívy, kde je znalosť prvkov sebaobrany výhodou alebo dokonca nutnosťou. Kurz naplánujeme vo forme blokovej tréningovej výuky. Budeme sa venovať konkrétnym pohybovým princípom a obranným mechanizmom do takej miery, aby boli naučené reakcie a postupy včlenené do telesnej a mentálnej pamäte (tvorba inštinktov, resp vedomých inštinktov a postupov). Podrobne preberieme aj tému strategického správania a reči tela.

Východiská:

 • Základné princípy sebaobrany
 • Pohyb v sebaobrane a držanie tela
 • Sebaobrana vzhľadom na rozdielne fyzické dispozície a telesný vzrast
 • Základy strategického správania sa a „reč tela“
 • Situačná obrana a práca s priestorom
 • Konzultácie a modelové situácie na mieru

Tréningová časť:

 • Nácvik blokov a obranných techník proti najčastejším typom napadnutia – úchopy, zdrapenia, držania, údery, kopy a škrtenia
 • Tréning vyraďovacích techník a kontra-techník v sebaobrane
 • Tlakové obranné techniky na citlivé a bolestivé anatomické body (ne-deštrukčné vyprostenie zo silných držaní a zovretí)
 • Použitie predmetov bežnej potreby pri sebaobrane (kľúče, telefón, pero..)

Teambuilding "Praktická sebaobrana"

Teambuilding bol realizovaný v spolupráci s agentúrou MAXMARR PLUS pre klienta O2 v areáli X-BIONIC® Sphere


2. Školenie: Osobná a situačná bezpečnosť

Firemné vzdelávanie / Riešenia problémových situácií / Prevencia násilia

Odborné školenia v téme:<br/>"Osobná a situačná bezpečnosť"

Odborné školenia v téme:
"Osobná a situačná bezpečnosť"

Osobná a situačná bezpečnosť sú dôležité témy dnešných dní. Ľudia sa vo svojom bežnom živote môžu stretnúť so situáciami, v ktorých sú oni sami, alebo blízke osoby ohrozené konfliktným správaním či priamo násilím. Školenie „Psychológia v sebaobrane“ je zamerané práve na prevenciu, zvládanie a riešenie týchto situácií.

Z pohľadu dôležitosti, tvorí komunikácia, gestikulácia a správanie sa v problémovej situácií faktor o sile až 80 – 95 %, ktorý doslova rozhoduje o chode udalostí a vývine situácie. Nepripravenosť, neznalosť a nevedomé chyby v správaní často ústia do spustenia a eskalácie násilia. Naopak poznanie psychologických a behaviorálnych mechanizmov výrazne zvyšuje pravdepodobnosť “odvrátenia, zmiernenia či dokonca kompletnej premeny" problémovej situácie s potenciálom fyzického ohrozenia.

Účastník workshopu nadobudne hĺbkové povedomie o problémových situáciách v poňatí konfliktného správania a hroziaceho násilia. Získa povedomie o mnohých okolnostiach, súvislostiach a faktoroch, na ktoré je potrebné brať v krátkom okamihu ohľad, a tiež získa know-how o konkrétnych behaviorálnych a komunikačných riešeniach.

Tematické okruhy:

 1. Osobná a situačná bezpečnosť
 2. Analýza: „Čítanie“ pred-konfliktnej fázy a vývin problémovej situácie
 3. Psychologické mechanizmy bežiace na pozadí násilia a konfliktu
 4. Stresová reakcia a jej regulácia v záťažových situáciách
 5. Syntéza: Ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia násilím
 6. Behaviorálne stratégie riešenia problémových situácií a konfliktov

Získate vhľady a súvislosti:

 • Čo je potrebné brať na zreteľ pri vznikajúcom ohrození / konflikte
 • Ako rozpoznať stratégie a triky agresora
 • Ako vyhodnotiť pravdepodobnosti: zhodnotenie šancí a rizík
 • Ako funguje naše podvedomie a mentálne nastavenie
 • Akú rolu zohráva „reč tela“ a gestikulácia v problémových situáciach
 • Kedy je sebaobrana nevyhnutná
 • Učenie sa z reálnych prípadových štúdií

Teambuilding a jeho prínosy

Benefity pre kolektív:

Tréningový workshop „Praktická sebaobrana“ a školenie „Psychológia a správanie v sebaobrane“ sú skupinové aktivity vhodné pre ustálené i mladé kolektívy. Využiteľné sú v rámci jednorazového teambuildingu, rovnako aj v poňatí hĺbkovej a pravidelnej výuky. Dôraz je kladený na profesionalitu, vysokú kvalitu práce so skupinou a na odbornosť v téme osobnej a situačnej bezpečnosti. Vedľajším efektom pre ustálené skupiny je prehlbovanie vzťahov, mladé kolektívy budú mať možnosť spoznať sa bližšie, prekročiť štandardné hranice kolegiálnej formálnosti a zažiť spolu niečo hodnotné.

Referencie:

Workshop sebaobrany sme zaradili do programu teambuildingu, realizovanom pre nášho klienta. Prístup a schopnosti inštruktorov hodnotíme na vysokej úrovni, rovnako ako samotní účastníci teambuildingu. Sme veľmi radi, že sme nadviazali spoluprácu s Michalom Horňáčkom, ktorého profesionálny a odborný prístup radi využijeme aj v budúcnosti.

Základy sebaobrany, ktoré formou prednášky a nácviku predviedol pán Horňáček, boli vnímané veľmi pozitívne pracovníkmi našej spoločnosti , veľmi radi by si to znovu zopakovali..

Každý rok hľadáme spolu s agentúrou zaujímavé a originálne aktivity na náš športový deň. Kurz sebaobrany sme zaradili medzi tie športovo síce menej náročné, ktoré ale zároveň aj niečo našich kolegov naučia alebo im umožnia si vyskúšať to, k čomu sa bežne nedostanú. Kurz presne splnil svoj účel a boli sme spokojní, najmä s prístupom inštruktora.

Máte záujem o spoluprácu?

Kontaktujte nás:

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk