General Data Protection Regulation

KALENDÁR UDALOSTÍ

Ako spracúvame Vaše osobné údaje:

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRÍJEMCOV INFORMÁCIÍ O KURZOCH A SEMINÁROCH
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti Mgr. Michal Horňáček., Lietavská 14, Bratislava. Kontaktovať ma môžete aj prostredníctvom emailu prodefense@prodefense.sk alebo telefonicky na čísle 0918 152 564

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?
Vašu emailovú adresu budeme spracúvať preto, aby sme vás mohli informovať o plánovaných seminároch a tréningoch vo forme krátkych e-mailových správ a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, to znamená na základe vášho súhlasu.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretím stranám.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?
Emailovú adresu a telefonický, ktorú nám poskytnete budeme uchovávať len pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Pričom súhlas môžete odvolať kedykoľvek, a to napríklad kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý nájdete v pätičke každej emailovej správy, ktorú od nás dostanete.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte právo:

  • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
  • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
  • na prenosnosť údajov.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?
Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to zaslaním emailu na prodefense@prodefense.sk, alebo telefonicky na 0918 152 564

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk