Sila vs. stratégia

KALENDÁR UDALOSTÍ

Blog

Článok ku našim školeniam Psychológia a správanie v sebaobrane":

Sila alebo stratégia?

Sila alebo stratégia?

PSYCHOLÓGIA A SPRÁVANIE V SEBAOBRANE,
OSOBNÁ A SITUAČNÁ BEZPEČNOSŤ:

Školenie + workshop realizovaný v Bratislave 30. Novembra 2019.

- Prečo je toto školenie tak veľmi dôležité pre „Osobnú a situačnú bezpečnosť?“

- Prečo je tak veľmi dôležité ako esenciálny doplnok ku tréningom „bojovej sebaobrany“?

..Praktici bojových systémov môžu argumentovať, že načo toľko rozprávania, veď treba hlavne cvičiť a mať namakané bojové schopnosti.
Lenže tento argument platí vtedy keď sa konfliktu a násiliu už naozaj nedá vyhnúť. Reálne sa problémová situácia vždy vyvíja a je v nej možné rozoznať niekoľko fáz, kde na pozadí ich vývoja bežia zjavné (alebo skryté) psychologické a behaviorálne mechanizmy.

A práve preto je toto školenie vysoko odporúčané pre praktikov bojových umení, bojových systémov a bojových športov. Súčasne veľmi prínosné školenie aj pre úplnych laikov a verejnosť.

Ďalej ku téme:
Osoba v pozícií obrancu s problémovou situáciou dokáže do menšej, väčšej, alebo veľmi vysokej miery pracovať:
O to efektívnejšie, pokiaľ túto situáciu dokáže „čítať“ (t.j má vhľad do psychologických a behaviorálnych procesov) a pokiaľ pozná behaviorálne odpovede (stratégie), ktoré je možné použiť ako taktické správanie sa.
Konkrétne stratégie preberáme na tomto školení – workshope. Stratégie sú však čerešničkou na torte, pretože aplikovaniu stratégií predchádza poznanie psych. a behav. mechanizmov.

Z hľadiska času:
V realite máme 2. sek až niekoľko minút na „analýzu a riešenia“ problémovej situácie.
Kvalitné školenie u nás trvá 6–8 hodín. Práve preto, že v realite môžeme mať iba tie spomenuté 2 sekundy na analýzu a výber riešenia.
Podobne ako tréning bojových schopností trvá XX desiatok a stoviek hodín, tak v realite bojovej obrany máme zväčša 1–3 obranné resp. vyraďovacie pohyby.

Sila alebo stratégia?
PS 1: Homo sapiens „vyhral“ evolučne nad Homo neanderthalensis nie vďaka sile (ten druhý bol fyzicky zdatnejší) ale vďaka väčšej kapacite mozgu, schopnosti myslieť a spolupracovať.

PS 2: Otázka do pléna: Čo bolo vo vojnách historických armád dôležitejšie?
Sila alebo stratégia?
Podľa môjho názoru sa vieme zhodnúť na odpovedi, že obidva parametre súčasne.

Súhrnom: v okamihu krízovej situácie v podmienkach sebaobrany je vhodné mať schopnosti vyvážené. To znamená „sila“ (sila, fyzická zdatnosť a obratnosť, obranné bojové schopnosti) by mala byť dobrej kondícií. „Stratégia“ v zmysle vidieť do situácie, odhadnúť súpera, čítať jeho zámery a následne inteligentne a šikovne behaviorálne reagovať… je opäť nesmierne dôležité.

Tu vieme analogicky parafrázovať George Bernard Shawa: „Čo je dôležitejšie, ak chceme dosiahnuť úspech? Talent alebo pracovitosť?“ A čo je dôležitejšie na bicykli: predné, alebo zadné koleso?

Tento príklad platí rovnako pre podmienky riešenia krízových situácií a ohrozenia. „Sila a stratégia“ by mali byť v rovnováhe. Vtedy je šanca na zvládnutie problémovej situácie najvyššia.

PS 3: Nedajte sa odradiť kvetnatými a „odbornými“ pojmami. Aj „behaviorálna sebaobrana“ musí byť v konečnom dôsledku jednoduchá a funkčná ;)

Radi Vás uvítame..
S pozdravom

Michal Horňáček

Psychológia a správanie v sebaobrane

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk