Systém SEBAOBRANA 1

Systém SEBAOBRANA 1: Kurz základnej sebaobrany

Výukový kurz v systéme SEBAOBRANA 1 je určený pre ľudí, ktorí sa so sebaobranou či bojovými umeniami doposiaľ nestretli.
Systematická a veľmi zrozumiteľná výuka je prispôsobená práve začiatočníkom. Výuka je logicky rozdelená do cvičebných celkov, ktoré zahrňujú jednoduché a funkčné princípy základnej sebaobrany v najčastejších situáciách ohrozenia. Kurzy pozostávajú z rozmedzia 15 – 20 lekcií technickej sebaobrany a dôležitej prednáškovej časti a workshopu „Psychológia problémových situácií, prevencia a riešenie konfliktov“. Systém takto zahrňuje jednak fyzickú sebaobranu a jednak dôležitú „psychológiu“. Tréningy sú určené pre mužov aj ženy.

Náplň kurzu zahŕňa 2 celky:

SYSTÉM SEBAOBRANA 1: TECHNICKÁ SEBAOBRANA

SYSTÉM SEBAOBRANA 1: TECHNICKÁ SEBAOBRANA

Východiská:

 • Tréning kľúčových pohybových princípov v sebaobrane
 • Práca s priestorom
 • Telesné držanie a telesné postavenie v sebaobrane

Sebaobrana:

 • Obrana proti úchopom a držaniam spredu
 • Obrana proti úderom
 • Vyslobodzovacie techniky proti zovretiam a držaniam od zadu
 • Vyslobodzovacie techniky proti škrteniam
 • Použitie vyraďovacích techník / kontra-techník v sebaobrane
 • Telesná anatómia v sebaobrane
 • Obrana využívajúca zatlačenia a útoky na vybrané citlivé a bolestivé body
 • Vybrané pákové techniky a znehybnenia
 • Použitie predmetov bežnej potreby v sebaobrane (kľúče, pero..)
 • Reálna sebaobrana s prihliadnutím na telesný vzrast obrancu a útočníka
WORKSHOP: PSYCHOLÓGIA PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ. PREVENCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV

WORKSHOP: PSYCHOLÓGIA PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ. PREVENCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV

 • Analýza problémovej situácie
 • Podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia
 • Stresová reakcia: Psychika a fyziológia
 • Seba-regulácia vo vypätých situáciach: teória + prax
 • Základy správania sa v situácii ohrozenia: „Reč tela“, komunikácia a jednanie
 • Racionálne jednanie vs. inštinkt a intuícia
 • Prevencia konfliktu
 • Stratégie riešenia konfliktov, de-eskalácia konfliktu
 • Nutná sebaobrana verzus „bezkonfliktné riešenie konfliktu.“

Prepojenie na sebaobranu:

 • Prepojenie nadobudnutého know-how s oblasťou sebaobrany
 • Zhodnotenie situácie a analýza rizík vzhľadom na nutnosť použitia fyzickej sebaobrany
 • Modelové situácie a scenáre
Zobraziť viac

Cieľom výuky je vytvoriť funkčné a kvalitné základy inštinktívnych / vedomých reakcií obrancu na najčastejšie spôsoby napadnutia. Rovnako je cieľom kurzu oboznámiť účastníkov s dôležitým „know-how“, ktoré zahŕňa psychológiu, stratégie riešenia problémových situácii a prevenciu konfliktov.


AKTUÁLNE / PRIPRAVOVANÉ KURZY:

17. september – 14. november 2018

SEBAOBRANA 1: JESENNÝ KURZ 2018, BRATISLAVA

SEBAOBRANA 1: JESENNÝ KURZ 2018, BRATISLAVA

Tréningy – čas a trvanie kurzu: 17. September – 14. November 2018

Pondelok: 17.30 – 19.00 hod.
Streda: 17.30 – 19.00 hod.

Kde: Bratislava – centrum, ŠD Svoradov, Svoradova 13

Náplň kurzu:
A. Tréningy: 18 lekcií (1,5 hodiny)
B. Workshop: „Psychológia problémových situácií. Prevencia a riešenie konfliktov“

Cena kurzu:

179 € dospelí149 € študenti

Poznámky:

 • Tento kurz bude vedený v slovenskom / anglickom jazyku
 • Do kurzu je odporúčané prihlásiť sa vopred prostredníctvom prihlasovacieho formuláru (rezervácia miesta v kurze)
 • Prvá lekcia je otvorená. Je možné odskúšať systém výuky a prístup inštruktorov.
 • Platba: Pokiaľ sa rozhodnete prihlásiť na celý kurz, platbu je potrebné zrealizovať do 2 pracovných dní po Vašej prvej lekcii
 • Podmienkou účasti na kurze je vyplnenie formuláru „Vlastná zodpovednosť / nezneužitie "know how“
 • V cene kurzovného je už zahrnutý workshop: „Psychológia problémových situácií. Prevencia a riešenie konfliktov“ (v hodnote 79 €)

Registrácia

Vyberte kurz / workshop
Meno a priezvisko
Váš email
Telefón
Vaša otázka alebo poznámka:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Kde trénujeme:

Bratislava - centrum, ŠD Svoradov, Svoradova 13


Fotogaléria

SEBAOBRANA 1 - Jarný kurz 2015


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.