Psychológia problémových situácií, prevencia a riešenie konfliktov

Psychológia a jednanie v problémovej situácii môžu tvoriť viac ako 80% faktor, ktorý je zodpovedný za “vývoj a gradáciu“ alebo “odvrátenie a zmiernenie“ problémovej situácie s potenciálom konfliktu. Semináre a workshopy na tému psychológie, prevencie a stratégií riešenia konfliktov.

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS

Východiská:

Mnoho ľudí dnes trénuje sebaobranu – teda fyzickú bojovú prípravu určenú na nevyhnutné použitie bojových techník v situácií napadnutia, ohrozenia a konfliktu. Menej sa už dbá na dôkladné vzdelávanie v oblastiach prevencie a riešenia konfliktov, a vôbec na prvotné predchádzanie vzniku týchto situácií. Pokiaľ sa dostávame do situácie, ktorá nesie potenciál fyzického napadnutia, býva v mnohých prípadoch prítomná ešte možnosť de-eskalácie a odvrátenia konfliktu, teda bezkonfliktného riešenia problémovej situácie.

Psychológia a jednanie v problémovej situácii môžu tvoriť viac ako 80% faktor, ktorý je zodpovedný za “vývoj a gradáciu“ alebo “odvrátenie a zmiernenie“ problémovej situácie s potenciálom konfliktu.

Fyzickej sebaobrane takto predchádzajú primárne prevencia a obozretnosť, ktoré nás učia vyvarovať sa konfliktným situáciám, a sekundárne poznanie stratégií zameraných na bez-konfliktné riešenie problémových situácií, alebo odvrátenie a de-eskaláciu už samotných konfliktných situácií. Pravdou je, že v našej „sociálno-geografickej“ oblasti je veľkú väčšinu prípadov problémových situácií možné odvrátiť bez použitia fyzického násilia.

Workshop / seminár:

Psychológia v sebaobrane: Prevencia a riešenie konfliktov

Psychológia v sebaobrane: Prevencia a riešenie konfliktov

Workshop je vedený výukovým a interaktívnym spôsobom so zameraním sa na osvojenie užitočného know-how v oblastiach psychológie problémových situáciií, prevencie a riešenia konfliktov.

Workshop ozrejmuje dôležité vhľady a poznatky, ktorých si človek musí byť vedomý v rastúcej problémovej situácií s potenciálom fyzického napadnutia.
Témy zahŕňajú analýzu faktorov problémovej situácie, reguláciu stresovej reakcie, taktické správanie sa ako prevencia eskalácie konfliktu a zvyšovania napätia, stratégie riešenia konfliktov, de-eskalácia konfliktu a zníženie napätia v situácií, a tiež dôležité know-how z oblasti reči tela a neverbálnej komunikácie.
Okrem toho bude získané know-how prepojené s oblasťou fyzickej – technickej sebaobrany.

Pre koho je workshop určený:

Workshop je určený jednak pre adeptov tréningov sebaobrany a bojových umení, a jednak je vhodný aj pre širšiu verejnosť a laikov, bez predchádzajúcich skúseností, so záujmom o nadobudnutie poznatkov a know-how v tejto oblasti.

Tematické okruhy:

1. Psychológia problémových situácií

1. Psychológia problémových situácií

 • Kľúčová úloha analýzy
 • Východiská rolí „ohrozovateľ“ vs. napadnutý
 • Faktory „kde – kedy“ a „prečo“
 • Psychologické podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia
 • Môže byť „obeť“ zodpovedná za vlastné nešťastie?
 • Zhodnotenie rizík a možností
2. Prevencia a riešenie konfliktov

2. Prevencia a riešenie konfliktov

 • Taktické správanie sa a behaviorálne princípy ako prevencia vzniku konfliktov
 • Komunikácia a jednanie
 • Dôležitá rola „reči tela“ a gestikulácie v problémových situáciách
 • Behaviorálne stratégie riešenia konfliktov / odvrátenie napadnutia
 • Taktické správanie sa (už priamo) v konfliktnej situácií
 • „Psychická obrana“
3. Stresová reakcia

3. Stresová reakcia

 • Psychológia a fyziológia a stresovej reakcie
 • Prepojenie: „Telo – Dych – Psychika“
 • Emócie: „Dobrý sluha, zlý pán“
 • Stresové princípy: „Bojuj alebo uteč“ a „zmrznutie“
 • Zvládanie stresu a seba-regulácia: ako regulovať stresovú reakciu vlastného tela a psychiky vo vypätých situáciách. Teória + prax
4. Prepojenie na sebaobranu

4. Prepojenie na sebaobranu

 • Psychológia v napadnutí a sebaobrane
 • Zhodnotenie situácie a analýza rizík vzhľadom na nutnosť použitia fyzickej sebaobrany
 • Taktické správanie sa už v samotnom napadnutí
 • Vybrané obranné prostriedky
5. Prípadové štúdie

5. Prípadové štúdie

 • „Storytelling:“ Reálne príklady problémových a konfliktných situácií a ich riešenia
 • Príklady správnych rozhodnutí a príklady chybného správania
 • Aplikácia know-how v simulovaných scenároch
6. Napadnutie zvieraťom

6. Napadnutie zvieraťom

 • Východiská obrany pri napadnutí zvieraťom
 • Dôraz na situácie: ohrozenie a útok psa

Pripravované workshopy:

13. Október 2018

Kde: Bratislava – centrum, MKC, Školská 14
Čas: Sobota: 09.00 – 16.00
Cena: 69 €

Zvýhodnené ceny:
59 € (pri skorej registrácií a platbe do 1. Októbra 2018)
159 € (zakúpenie 3 vstupov)

 

Cena semináru:

69 €59 €159 €

Cena semináru

(Cena pri skorej registrácií)

Zakúpenie 3 vstupov naraz


Miesto workshopu:

Bratislava - centrum, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Chcete sa zúčastniť workshopu / semináru?

Jednoducho vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať

Mgr. Michal Horňáček, 2018