SEBAOBRANA 2

SEBAOBRANA 2 - pokročilá výuka

Náplňou tréningov SEBAOBRANA 2 je pokročilejšia a pokročilá výuka sebaobrany a bojových princípov, čoho cieľom je vytvoriť schopnosť adekvátnej sebaobrany resp. konania v situácii ohrozenia. Výuka prebieha formou pravidelných tréningov, kde systém výuky je nastavený tak, že počas obdobia 2 – 3 mesiacov sa v rámci sebaobrany a bojových princípov venujeme konkrétnej / špecifickej téme (napr. práca lakťov, pákové systémy, zápas na krátku alebo strednú vzdialenosť, boj proti nožu..) . Výuka je takto štrukturovaná do tematických celkov. SEBAOBRANA 2 je ďalej rozdelená na technickú časť a na zápasové metódy.

Súčasťou tréningov sú aj zdravotné cvičenia zamerané na aspekty Telo – Dych – Psychika, čoho cieľom je podpora telesného zdravia, vonkajšieho držania, vnútorného držania a psychiky. Tréningy sú otvorené pre absolventov základného kurzu SEBAOBRANA 1 a pre cvičencov s predošlou praxou bojových umení.


TRÉNINGY:

SEBAOBRANA 2: PRAVIDELNÉ TRÉNINGY, BRATISLAVA

SEBAOBRANA 2: PRAVIDELNÉ TRÉNINGY, BRATISLAVA

Čas:
Utorok: 18.00 – 19.30 hod.

Miesto:
Utorok: Bratislava – centrum, ŠD Svoradov, Svoradova 13


Video:

SEBAOBRANA 2. Ukážka z tréningu Máj 2016. Mierne / stredne pokročilá skupina. Téma tréningu: 1) Rozvojové zápasové metódy, výuka bojových princípov na krátku a na strednú vzdialenosť. 2) Pákové systémy na lakeť.

Mesačné členské:

Mesačné členské ( 4 tréningy )Cena pri platbe iba za 1 tréning

30 € /27 € študenti

10 € dospelí / 9 € študent

Prihlasovanie

Vyberte z ponuky tréningov a workshopov:
Meno a priezvisko
Váš email
Telefón
Vaša otázka alebo poznámka:

Kde trénujeme:

Utorkové tréningy: Bratislava - centrum, ŠD Svoradov, Svoradova 13


Fotogaléria

(tréning Máj 2016)


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.