Sebaobrana. Prevencia a riešenie konfliktov

Kurzy sebaobrany a preventívnej bezpečnosti, Bratislava

Tréningy funkčnej sebaobrany pre začiatočníkov a pre pokročilých adeptov.
Školenia a vzdelávanie v oblasti preventívnej bezpečnosti, v témach: Psychológia problémových situácií. Prevencia a riešenie konfliktov.

Cieľom výuky je zvýšiť mieru preventívnej bezpečnosti a obozretnosti, zlepšiť schopnosť jednania, rozhodovania a konania v situácií ohrozenia. V prípade potreby a nevyhnutnosti oprieť sa o techniky funkčnej sebaobrany a o obranné a bojové princípy.


Aktuálne kurzy, tréningy a semináre:

SYSTÉM SEBAOBRANA 1: Výukový kurz pre začiatočníkov

SYSTÉM SEBAOBRANA 1: Výukový kurz pre začiatočníkov

Systematická a veľmi zrozumiteľná výuka technickej sebaobrany je prispôsobená práve začiatočníkom. Cieľom výuky je vytvoriť funkčné základy technických a psychologických reakcií obrancu na najčastejšie spôsoby ohrozenia..

JESENNÝ KURZ 2018 (SK + ENG)
Bratislava – centrum

Trvanie: 17. September – 14. November 2018
Pondelok: 17.30 – 19.00
Streda: 17.30 – 19.00

Zobraziť viac
AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ SITUÁCIE? Odborný seminár v téme: "Psychológia problémových situácií. Prevencia a riešenie konfliktov"

AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ SITUÁCIE? Odborný seminár v téme: "Psychológia problémových situácií. Prevencia a riešenie konfliktov"

Školenie je vedené výukovým a interaktívnym spôsobom so zameraním sa na osvojenie užitočného know-how v oblastiach psychológie problémových situáciií, prevencie a riešenia konfliktov.

Psychológia a jednanie v problémovej situácii môžu tvoriť viac ako 80% faktor, ktorý je zodpovedný za vývoj, prehĺbenie alebo odvrátenie problémovej situácie s potenciálom konfliktu.

Seminár ozrejmuje dôležité vhľady a poznatky, ktorých si človek musí byť vedomý v rastúcej problémovej situácií s potenciálom fyzického napadnutia. Témy zahŕňajú analýzu faktorov problémovej situácie, reguláciu stresovej…

TERMÍNY ŠKOLENÍ:
Sobota: 13. Október 2018

Zobraziť viac
SEBAOBRANA 2 - pokročilé tréningy

SEBAOBRANA 2 - pokročilé tréningy

Náplňou tréningov SEBAOBRANA 2 je pokročilá výuka sebaobrany a bojových princípov, čoho cieľom je vytvoriť schopnosť adekvátnej sebaobrany resp. konania v situácii ohrozenia. Technická časť a zápasové metódy..

Pravidelné tréningy
Utorok: 18.00 – 19.30
Bratislava – centrum

Zobraziť viac
SÚKROMNÉ LEKCIE

SÚKROMNÉ LEKCIE

Súkromné úzko-skupinové lekcie v počte 2 – 5 osôb. Lekcie sú stavané úmerne vzhľadom ku individuálnej pokročilosti a schopnostiam cvičencov. Zameranie tréningov je upravené na mieru jednotlivca v úzkej skupine..

Prihlasovanie počas roku 2017 je priebežne otvorené

Ranné súkromné lekcie od 7.00 hod.

Zobraziť viac

ROZVOJOVÉ TRÉNINGY

ROZVOJOVÉ TRÉNINGY

Podporné a rozvojové tréningy ku tréningom bojových umení a ku tréningom sebaobrany sú dôležitou, dokonca nevyhnutnou súčasťou dlhodobého a zdravého rozvoja.

V tréningovej praxi je dbané predovšetkým na rozvoj a vhľad do esenciálneho prepojenia TELO + DYCH + PSYCHIKA. Prehlbovanie chápania tohto prepojenia prispieva ku správnej stabilite a držaniu tela, rovnako ako držaniu vnútorného postoja…

Pravidelné tréningy 2017:
Bratislava – centrum
Utorok: 17.00 – 18.00

Zobraziť viac

Ukážky:

Máj 2016: Ukážka z tréningu "SEBAOBRANA 2". Mierne / stredne pokročilá skupina. Téma tréningu: 1) Rozvojové zápasové metódy, výuka bojových princípov na krátku a na strednú vzdialenosť. 2) Pákové systémy na lakeť.

Chcete byť informovaný o našich aktivitách?

Meno
Nechajte nám Váš email
Súhlas so spracovávaním osobných údajov:

PRODEFENSE ACADEMY

Prodefense Academy – odborná výuka funkčnej sebaobrany, psychológie konfliktov a preventívnej bezpečnosti.

Výuka je rozdelená na základnú sebaobranu, prednáškové sekcie a pokročilú sebaobranu. Cieľom výuky je zvýšiť mieru preventívnej bezpečnosti a obozretnosti, zlepšiť schopnosť jednať, správne sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia, a v prípade potreby a nevyhnutnosti oprieť sa o techniky funkčnej sebaobrany a bojové princípy.

SEBAOBRANA 1

Výuka pre začiatočníkov pozostáva z 2 základných pilierov:

Systém SEBAOBRANA 1: je tréningový systém technickej sebaobrany vytvorený pre verejnosť a laikov. Je určený pre všetkých, ktorí nemajú predošlé skúsenosti so sebaobranou či bojovými umeniami. Systematická a veľmi zrozumiteľná výuka je prispôsobená práve začiatočníkom. Účastníci kurzu sa naučia kvalitné základy funkčnej sebaobrany voči najčastejším typom ohrozenia a napadnutia (úchopy, zdrapenia, držania, údery, útoky od zadu). Cieľom tréningov je naučiť telo i myseľ základné obranné princípy, a zvýšiť tak schopnosť adekvátnej obrannej reakcie v situácií fyzického ohrozenia.

Workshop „Psychológia problémových situácií, prevencia a riešenia konfliktov“: je prednáškovo-praktická časť, ktorá zahrňuje dôležité know-how z oblastí:
a) analýza problémovej situácie a súvisiacich okolností,
b) stresová reakcia a jej regulácia,
c) stratégie riešenia konfliktov a deeskalácia konfliktu,
d) verbálna a neverbálna komunikácia – teda jednanie, správanie sa a reč tela,
e) všeobecná prevencia a obozretnosť.

Cieľom tohto celku je nadobudnúť esenciálne povedomie o problémovej situácií a mnohých okolnostiach a faktoroch, na ktoré je potrebné v krátkom okamihu brať ohľad. Poznanie súčastí tohto celku prispieva ku zvýšeniu šancí pre správne rozhodnutia a konanie v konkrétnej problémovej situácií, s danými okolnosťami.

SEBAOBRANA 2:

Pokročilá výuka prebieha formou pravidelných tréningov, ktorých náplňou je pokročilejšia a pokročilá výuka sebaobrany a bojových princípov, čoho cieľom je vytvoriť schopnosť adekvátnej sebaobrany resp. konania v situácii ohrozenia. Súčasťou tréningov sú aj zdravotné cvičenia zamerané na aspekty dych – telo – pozornosť, čoho cieľom je podpora telesného zdravia, vnútorného držania a psychiky. Pokročilé tréningy sú otvorené pre absolventov základného kurzu SEBAOBRANA 1 a pre cvičencov s predošlou praxou bojových umení.