Súkromné lekcie

Súkromné lekcie sebaobrany v úzkej skupine 2 – 5 osôb. Účastníci majú plnú pozornosť inštruktora a individuálny dohľad, ktorého dôsledkom je maximálna miera osvojovania si “tréningovej látky“.
Lekcie sú stavané úmerne vzhľadom ku fyzickým a psychickým schopnostiam cvičencov alebo ich individuálnej pokročilosti.

Súkromné lekcie sebaobrany - začiatočníci

Súkromné lekcie sebaobrany - začiatočníci

Súkromné lekcie sebaobrany v úzkej skupine 2 – 5 osôb pre začiatočníkov. Sledujeme líniu a tematickú látku výukového systému SEBAOBRANA 1.

Individuálny dohľad, ktorého dôsledkom je maximálna miera osvojovania techník a reakcií v sebaobrane.

Kde: Bratislava centrum / dohodou
Kedy: Dohodou
Dĺžka trvania: 60 minút / 90 minút / 120 minút

Súkromné lekcie sebaobrany - pokročilí

Súkromné lekcie sebaobrany v úzkej skupine 2 – 5 osôb pre pokročilých adeptov.

Kde: Bratislava centrum / dohodou
Kedy: Dohodou
Dĺžka trvania: 60 minút / 90 minút / 120 minút

Registrácia

Vyberte kurz / workshop
Meno a priezvisko
Váš email
Telefón
Vaša otázka alebo poznámka:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.